Oznamy

DOTAZNÍK – Medvede v SR, skúsenosti s nimi a názory na ich ochranu

Vážení včelári, vážené včelárky,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s informáciou o dotazníku, ktorý bol spracovaný v nadväznosti na výroky ochranárov a ministra životného prostredia k problematike medveďa a jeho ochrany.

V súvislosti s vysokým počtom prípadov napadnutia človeka medveďom (údaje zo Slovenska zahrnuté v tabuľke č. 1 tejto zahraničnej práce: https://www.nature.com/articles/s41598-019-44341-w) a nárastom výskytu medveďov v osídlených oblastiach i v súvislosti s protichodnými názormi odborných inštitúcií na problematiku riešenia tejto záležitosti (ochranári verzus poľovníci, Ministerstvo životného prostredia SR verzus obyvatelia obcí/chatári), obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom je zozbierať čo najviac údajov o Vašich skúsenostiach s touto šelmou a o Vašich názoroch na jej ochranu/reguláciu.

Dotazník je anonymný a výsledky budú po vyhodnotení získaných informácií zverejnené. Informácia o dotazníku bola postúpená médiám, samosprávnym krajom i univerzitám. Vopred ďakujeme, ak si nájdete pár minút času na jeho vyplnenie a mladších respondentov prosím, aby pomohli s jeho vyplnením svojim starým rodičom či prarodičom, najmä ak bývate v oblastiach, kde medvede žijú. Otázky sú však určené všetkým občanom a preto sa pýtame i na názory na ochranu/reguláciu medveďov.

Dotazník je voľne dostupný a voľne šíriteľný na: https://forms.office.com/r/YFTUMwnT1w

V prípade otázok môžete kontaktovať p. Jozefa Kováčika, e-mail: jozkovacik@yahoo.com

Related Posts