Kurzy a školenia Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 14/2021 ku kurzom v podpornom roku 2021/2022

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, pripravil akreditované vzdelávacie programy (kurzy) pre členov SZV v podpornom roku 2021/2022.

Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy:

  • ,,Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočníkˮ
  • ,,Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“
  • ,,Chov včelích matiekˮ
  • ,,Inseminácia včelích matiekˮ
  • ,,Senzorické hodnotenie meduˮ

 Upozornenie !

Na základe súčasnej situácie s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 môžu byť niektoré kurzy pozastavené a presunuté na iný termín v zmysle rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni a sú prezentované širokej verejnosti. Prípadné zrušenie kurzu a náhradný termín bude oznámený na stránke www.vcelari.sk a stránke Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

Účastníci kurzu budú musieť splniť jednu z nasledovných podmienok:

  • plné zaočkovanie
  • negatívny test PCR nie starší ako 72 hod. alebo antigénový test max. 48 hod.
  • potvrdenie o prekonaní Covid-19 s max. časovým odstupom 180 dní

(Podmienky pre účastníkov kurzu sú stanovené organizátorom – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok a budú sa upravovať podľa ich pokynov).

Termíny kuzov:

Dátum Názov kurzu Miesto konania Kapacita 
20.-21.9.2021** AÚVL – začiatočník Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
24.-25.5.2022** AÚVL – začiatočník Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
7.-8.6.2022** AÚVL – začiatočník Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
8.10.2021* AÚVL – pokročilý (preškolenie) Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
17.1.2022* AÚVL – pokročilý (preškolenie) Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
11.2.2022* AÚVL – pokročilý (preškolenie) Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
11.3.2022* AÚVL – pokročilý (preškolenie) Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 40 osôb
19.-20.5.2022** Chov včelích matiek Kráľová pri Senci, Včelárske múzeum 40 osôb
2.-3.6.2022** Chov včelích matiek Prešov, Prešovská univerzita 40 osôb
30.6.- 1.7.2022** Inseminácia včelích matiek Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599 10 osôb
22.10.2021* Senzorické hodnotenie medu Lužianky, Hlohovecká 2, NPPC  Nitra 15 osôb
19.11.2021* Senzorické hodnotenie medu Lužianky, Hlohovecká 2, NPPC Nitra 15 osôb
3.12.2021* Senzorické hodnotenie medu Lužianky, Hlohovecká 2, NPPC Nitra 15 osôb
*jednodňový kurz
**dvojdňový kurz

Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Po naplnení kapacity miestnosti sa už nebude možné na daný kurz prihlásiť. Kontakt na organizátora tel.: +421 44/290 10 51, e-mail: vcela.hradok@nppc.sk.

Prihlasovanie na kurzy plánované v roku 2022 sprístupní Ústav včelárstva Liptovský Hrádok postupne s ohľadom na vývoj pandemickej situácie (z tohto dôvodu nie je možné sa zatiaľ prihlásiť).

Tešíme sa na Vašu početnú účasť!

Celé znenie nájdete tu:Obežník SZV č. 14_2021 – ku kurzom v podpornom roku 2021_2022

Related Posts