Časopis Včelár

Časopis Včelár 11

Časopis Včelár 11/2021                                     Obsah čísla

  • Početnosť divožijúcich včiel klesá, klesá aj početnosť včelstiev
  • Api-Bioxal – nový veterinárny liek proti klieštikovi
  • Hovoríme s expoertom roka – vedcom Jurajom Majtánom, DSc.
  • Výsledky súťaže o najlepší slovenský med

 

Related Posts