Prax

Evidencia ochranných známok včelárov

Evidencia držiteľov osvedčenia o akosti medu

Med vyrábaný majiteľom osvedčenia má vynikajúce kvalitatívne parametre, zodpovedá zväzovej norme kvality a akosti číslo 1/2006. Majiteľ osvedčenia pri ošetrovaní včiel, získaní, skladovaní a balení medu dodržuje zásady správnej výrobnej poľnohospodárskej praxe, preto má právo na označenie svojho medu používať označenie

Slovenský med

a používať ochrannú známku

číslo 214 649 priemyselného vzoru – Slovenský med, zapísanú Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok, na vlastníka Slovenský zväz včelárov.

 

Príloha: Evidencia držiteľov osvedčenia 0001-1552_214 649 aktualizácia 27. 10. 2021

Related Posts