Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 16/2021 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 20.1.2022.

Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2022 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

 Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

  • extravilán – 0,20 €  za  včelstvo
  • intravilán – 0,15 €  za  včelstvo

Odvod do Svojpomocného fondu SZV uhraďte na účet:

SZV IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288

VS: číslo Vašej ZO SZV

Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV

Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu SZV, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

Prílohy:

  1. Návratka
  2. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu
  3. Čísla ZO SZV/variabilné symboly k úhrade
  4. Smernica SZV 4/2019 k Svojpomocnému fondu
  5. Štatút Svojpomocného fondu
  6. Vzor vyplnených údajov k úhrade SVF

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č. 16_2021 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

Related Posts