Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 18/2021 – k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2022

Ročné predplatné časopisu Včelár ako aj časopis Včelařství a Odborné včelárske preklady je možné objednať len na eshop.vcelari.sk.

Hromadné ročné predplatné časopisu Včelár je cenovo zvýhodnené pre členov SZV, ktorí si ho objednávajú v mieste príslušnej ZO SZV alebo KČ SZV cez ich funkcionárov.

Včelár

(SK)

Včelařství

(CZ)

Odborné včelárske preklady (SK)
Hromadné objednávky pre členov SZV (objednávku vykonáva ZO SZV/ KČ SZV) 12€ 18€ 18€
Individuálne objednávky 15€ 18€ 18€

 Predsedovia alebo tajomníci jednotlivých ZO SZV, KČ SZV, vykonávajú objednávku cez eshop.vcelari.sk, kde je potrebné priložiť objednávkový formulár (príloha č.1,2,3) do konca novembra 2021.

 Individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez eshop.vcelari.sk.

 Žiadame predsedov a tajomníkov ZO SZV aby si skontrolovali adresy trvalého bydliska svojich členov v ZO SZV.

Časopis Včelár tlačíme podľa počtu prijatých objednávok, prvé číslo už v decembri, preto predplatné na celý rok prijímame v novembri.

a základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu predplatného na účet

SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273

VS: číslo faktúry

Do poznámky uveďte číslo Vašej ZO a predmet Vašej objednávky (vzor príloha č.4).

Pri objednávkach po uvedenom termíne negarantujeme splnenie termínu dodávky časopisu v plnom rozsahu.

Poznámka:

Kúpou časopisu Včelár podporíte rozvoj včelárstva detí a mládeže.

ZO SZV nezabezpečuje objednávky a distribúciu časopisov Moderní včelař, Slovenský včelár, Dymák. Objednávky si vykonávajú včelári individuálne.

Okrem časopisov je možné zakúpiť stolový kalendár 2022 a včelársky zápisník 2022 ako aj ostatné knižné publikácie na https://eshop.vcelari.sk/ .

 

Prílohy:

  1. Objednávkový formulár na časopis Včelár 2022
  2. Objednávkový formulár na časopis Včelařství 2022
  3. Objednávkový formulár na periodikum VOP 2022
  4. Vzor vyplnených údajov k úhrade objednávky časopisov

 

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č. 18_2021 – k objednávaniu časopisu Včelára včelárskych časopisov na rok 2021

Related Posts