Nezaradené Oznamy

Poďakovanie AÚVL

Vážení Asistenti úradného veterinárneho lekára (AÚVL),

chcel by som sa Vám v mene Slovenského zväzu včelárov úprimne poďakovať za vykonanie klinických prehliadok včelstiev podľa NV 337/2019 Z. z. v stanovenom termíne od 1.8. do 30.9.2021.

Vašou prácou významne prispievate k ozdravovaniu chovu včelstiev, k zlepšeniu ich zdravotného stavu, poradenstvu a znižovaniu ohnísk  moru včelieho plodu v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky.

Výsledkom je optimalizovaný chov včiel, čo vedie k zníženiu straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov.

Ďakujem Vám za Vašu obetavosť, veterinárnu starostlivosť, prácu a pomoc včelárom pri eliminácií  šírenia nákazy.

Dúfajme, že po zlepšení pandemickej situácie sa nám podarí znova naštartovať vzdelávanie AÚVL a najmä nám umožní doplniť naše rady o nových asistentov, ktorých tak nevyhnutne potrebujeme.

Naďalej sa budeme snažiť Vám pomôcť. V prípade ak sa budú realizovať zmeny zo strany ŠVPS navrhneme, aby AÚVL bol povýšený na úroveň zdravotného inšpektora s patričným odborným vzdelaním a s vlastnou stavovskou organizáciou alebo odborným združením. Nikdy nebudeme súhlasiť so zrušením prehliadok.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Včelám zdar!

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

Related Posts