Nezaradené Oznamy

Rozhodnutie PPA o vyplatení pomoci pre podporný rok 2020/2021

Vážené včelárky, včelári, priatelia,

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci za podporný rok 2020/2021 pre žiadateľa Slovenský zväz včelárov. Na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 137479/2021 Vám bude vyplatená podpora pre podporný rok 2020/2021 v zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.

Dňa 12.10.2021 boli na účet Slovenského zväzu včelárov pripísané finančné prostriedky od PPA v celkovej výške 1 409 506,11 Eur.

Úhrada finančných prostriedkov pre jednotlivé ZO SZV bola vykonaná z transparentného účtu Slovenského zväzu včelárov, ktorú si môžete pozrieť tu https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291 .
Výplatné listiny Vám budú zaslané v najbližších dňoch.

S úctou k Vám

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 2020_2021 137479_2021

Čestné prehlásenie o prevzatí poskytnutí pomoci z NP po zosnulom včelárovi

Related Posts