Tlačové správy

TLAČOVÁ  SPRÁVA – Včelári vítajú pomoc agrorezortu presahujúcu 1,4 milióna eur

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Včelári vítajú pomoc agrorezortu presahujúcu 1,4 milióna eur

  • PPA schválila Slovenskému zväzu včelárov podporu vo výške 1,406 mil. eur
  • Prostriedky budú využité na vzdelávanie, ochranu a podporu zdravia včiel i výskum
  • Presné informácie pre spotrebiteľov o pôvode medu sú kľúčové pre zdravie

Bratislava 15. októbra 2021 – Slovenský zväz včelárov (SZV) privítal finančnú podporu vo výške viac ako 1,4 milióna eur, ktorú mu poskytla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Pomoc zo strany štátu významne podporí včelárov vo všetkých regiónoch krajiny a pomôže napĺňať ciele Národného programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku.

„Medziročne počet včelárov vzrástol o približne 1 500 a aktuálne je nás okolo 22 000. Podporu zo strany štátu si vážime. Je totiž významnou pomocou nielen pre začínajúcich včelárov, ale aj pri ochrane našich včelstiev, výskume a rozvoji nášho remesla na Slovensku. Včelárstvo prispieva aj k zachovaniu vidieckeho života, napomáha utlmovať migráciu vidieckeho obyvateľstva do miest a prispieva k ekologickej rovnováhe v prírode. Včelári sa totiž okrem včiel intenzívne starajú aj o krajinu a stravu pre všetkých opeľovačov, nielen včely,“ povedal Milan Rusnák, predseda SZV.

Cez 763 000 eur z podpory štátu, ktorú schválila pre podporný rok 2020/2021 včelárom PPA, bude využitá na technické opatrenia súvisiace s rozvojom včelárstva, vzdelávaním včelárov, začínajúcich včelárov a detí vo včelárskych krúžkoch. Viac ako pol milióna eur bude smerovať na boj proti škodcom, ochranu pred zverou a boj proti chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze. Takzvaný klieštik, parazitujúci na včelách a prenášajúci vírusové ochorenia, oslabujúci včely je dlhodobo najvážnejším problémom včelárov na Slovensku. Na podporu opeľovania formou kočovania súvisiaceho zo zvyšovaním produkcie medu pre slovenských spotrebiteľov je určených takmer 89 000 eur. A na podporu laboratórií, výskumu, zisťovania príčin úhynov včelstiev a obnovovanie stavov včelstiev bude smerovať cez 30 000 eur.

„Prírodné podmienky Slovenska sú aj kvalitnými lesnými porastami s výskytom smrekov, jedlí, agátu, či malín ideálne pre včelárenie. Slovenské medy rôznych druhov sa pritom radia

k najlepším na svete. Podpora včelárenia a opeľovacej činnosti aj v novej poľnohospodárskej politike štátu na roky 2023 až 2027 je tak dôležitou nielen pre krajinu, ale aj pre zdravie slovenského spotrebiteľa. Jednou z kľúčových priorít na toto obdobie by mala byť aj kontrola pôvodu medov. Na pultoch obchodov sa totiž neraz nachádzajú nekvalitné výrobky s označením pôvodu „z krajín EÚ a mimo EÚ“. Slovenskí včelári sú však za to, aby mal slovenský spotrebiteľ presné informácie a mohol sa informovane rozhodnúť, či siahne po mede napríklad z Číny, či zmesi z 30 rôznych krajín alebo kvalitnom, čistom a lokálnom slovenskom mede,“ dodal Milan Rusnák.

Slovenský zväz včelárov združuje takmer 16 000 členov s viac ako 255 000 včelstvami po celom území Slovenska. Pozostáva zo 159 základných organizácií a kolektívnych členov. Okrem organizácie a podpory včelárov zabezpečuje aj vzdelávanie mladých včelárov na Slovensku.

 

Včelám zdar!

S úctou k Vám,

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

11_Tlacova sprava SZV_Vcelari vitaju pomoc agrorezortu presahujucu 1,4 miliona eur 11_Tlacova sprava SZV_Vcelari vitaju pomoc agrorezortu presahujucu 1,4 miliona eur

Related Posts