Výstavy a súťaže

Zájazd a zľavnené vstupné na výstavu VČELÁR, 8.-9.októbra 2021, Trenčín

Vážení predsedovia ZO SZV/KČ SZV,

využite možnosť organizovania zájazdu pre vašich členov a refundáciu do 80% na prepravu a vstupné na výstavu.

Sprievodný program

Related Posts