Nezaradené

Prívesy – kočovanie včelstiev

Viete aký prívesný vozík môžete ťahať s Vašim vodičským preukazom?

Jednou z najčastejších otázok včelárov je otázka, či môžu daný prívesný vozík ťahať len s vodičským oprávnením skupiny B. Prípadne, aký potrebujú vodičský preukaz, aby mohli ťahať prívesný vozík, ktorý si chcú kúpiť alebo požičať.

Vodičské preukazy
Celková hmotnosť ťažného vozidla (automobil) Celková hmotnosť prípojného vozidla (príves) Celková hmotnosť jazdnej súpravy Skupina vodičského oprávnenia
auto do 750 kg (O1) = 4250 kg B
auto nad 750 kg (O2) <= 3500 kg B
auto nad 750 kg (O2) = 3500 až 4250 kg B + 96
auto nad 750 kg (O2) > 4250 až 7000 kg B + E

Potrebujem na prívesný vozík diaľničnú známku?

Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (celková prípustná hmotnosť automobilu + celková prípustná hmotnosť prípojného vozidla) nepresahuje 3500 kg, stačí mať len jednu diaľničnú známku pre automobil.

Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (celková prípustná hmotnosť automobilu + celková prípustná hmotnosť prípojného vozidla) presahuje 3500 kg, je potrebné mať 2 diaľničné známky – jednu pre automobil a jednu pre prípojné vozidlo.

Potrebujem na prívesný vozík diaľničnú známku?

Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (celková prípustná hmotnosť automobilu + celková prípustná hmotnosť prípojného vozidla) nepresahuje 3500 kg, stačí mať len jednu diaľničnú známku pre automobil.

Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (celková prípustná hmotnosť automobilu + celková prípustná hmotnosť prípojného vozidla) presahuje 3500 kg, je potrebné mať 2 diaľničné známky – jednu pre automobil a jednu pre prípojné vozidlo.

diaľničné známky tabuľka
Zdroj: eznamka.sk

Bližšie informácie nájdete aj na https://blog.carhelp.sk/privesne-voziky/

 

Related Posts