Oznamy

Letný tábor a Škola mladých včelárov 2022 – 11. ročník

Milí rodičia a starí rodičia,

oznamujeme Vám, že „Letný tábor mladých včelárov 2022“ sa uskutoční v dňoch 5. až 15. júla 2022.

Doprajte svojim deťom za dobré vysvedčenie a pomoc pri včielkach zažiť krásne a neopakovateľné chvíle so svojimi rovesníkmi v letnom tábore.

Prihlášku (s fotokópiou dokladu o zaplatení) spolu s informačnou povinnosťou pri získavaní osobných údajov, zasielajte do 30.mája 2022 na adresu sekretariátu: Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 BRATISLAVA; alebo e-mailom: sekretariat@vcelari.sk

Vyplnenie a odoslanie prihlášky sa považuje za záväzné.

Podpisom prihlášky zároveň potvrdzujete, že ste si pred jej vyplnením Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV prečítali, ich obsahu porozumeli a súhlasili s nimi.

Letný tábor a letná škola mladých včelárov  sa bude konať v priestoroch Strednej odbornej školy,  Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Ubytovanie je zabezpečené v moderne zariadenom internáte hotelového typu, v izbách s vlastným sociálnym zariadením. Strava je päťkrát denne s možnosťou konzumácie včelích produktov a pitným režimom 24 hodín. Po absolvovaní Letného tábora a Školy mladých včelárov žiaci získajú osvedčenie, ktoré ich oprávňuje po piatich ročníkoch absolvovať skúšky začínajúceho včelára.

Poplatok za účasť dieťaťa je 250 €.

Upozorňujeme pracujúcich rodičov detí, že na úhradu poplatku za tábor môžu využiť príspevok zamestnávateľa, tzv. rekreačný poukaz do výšky 55% nákladov, max. 250€.

Poplatok uhraďte na účet č.: SK 14 8330 0000 0024 0185 7872, kópiu potvrdenky priložte k prihláške. Do variabilného symbolu (VS) napíšte dátum narodenia dieťaťa, napr. 10102009.

1. SZV_Prihláška 2022

2. SZV_Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV

3. SZV_Informačná povinnosť pri získavaní osobných údajov

Pokyny a informácie:

Nástup je v utorok 5. júla (štátny sviatok – začína sa večerou) a ukončenie je v piatok 15. júla (končí sa obedom). Letný tábor je určený pre vekovú kategóriu od 6 do 19 rokov, teda pre žiakov základných a stredných škôl. Kapacita tábora je obmedzená na 50 detí, preto treba prihlášky poslať čím skôr.

Žiaci budú zaradení do oddielov podľa veku a včelárskych zručností.  Postarajú sa o nich skúsení vedúci s pedagogickou praxou, učiteľ včelárstva a majster odborného výcviku.

Našim cieľom je viesť deti postupne k samostatnosti, ktorá im pomáha k psychickej pohode, aby sa v živote so všetkým ľahšie vyrovnali. Program je tradičný táborový, obohatený o včelárske činnosti a aktivity.

Ubytovanie je zabezpečené v moderne zariadenom internáte hotelového typu, v izbách s vlastným sociálnym zariadením. Strava je päťkrát denne s možnosťou konzumácie včelích produktov a pitným režimom 24 hodín. Po absolvovaní Letného tábora a Školy mladých včelárov žiaci získajú osvedčenie, ktoré ich oprávňuje po piatich ročníkoch absolvovať skúšky začínajúceho včelára.

Sme v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, aby sme prispôsobili program a táborový režim požiadavkám bezpečnosti detí a dodržiavaním odporúčaných hygienických a epidemiologických opatrení. Účastníci tábora budú tvoriť tzv. bublinu bez možnosti vstupu cudzích osôb.

Odporučenie rodičom k výbave dieťaťa
– zdravotný preukaz (povinný), alebo iný doklad totožnosti dieťaťa (kvôli úľave na platbách cestovného a vstupného),
– úrazové poistenie na pobytové dni,
– lieky, ak dieťa nejaké užíva,
– hygienické potreby (uterák, osuška, sprchový šampón/mydlo, zubná kefka s pastou, opaľovací krém a pod.),
– pokrývka hlavy, pršiplášť (dáždnik), slnečné okuliare, šľapky, tenisky (botasky), športovo-turistické oblečenie, tepláky, krátke nohavice, tričká, plast. pohár (hrnček), plast. fľaša (na pitný režim),
– ruksak, chlebník, alebo taška na plece,
– vreckové podľa uváženia a potrieb dieťaťa (pri príchode odovzdajú svojmu vedúcemu – ten im bude podľa potrieb vydávať – z neho si hradí cestovné MHD a poplatok na plážové kúpalisko, k dispozícii je bufet v areáli, otvorený od 8.00 do 18.00 hod. (možnosť kúpiť pečivo, zákusky, nápoje a pod.),
– ochranné pomôcky včelára, ak má dieťa vlastné – nie je povinné, vieme zapožičať.

Dieťa po nástupe do tábora odovzdá súpisku vecí, ktoré mu rodičia nabalili. Mobil, fotoaparát, notebook alebo iné zariadenia len na vlastnú zodpovednosť rodiča a dieťaťa.

 

 

Related Posts