Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky.

Vážení predsedovia a tajomníci,

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov.

Prednáška je určená pre predsedov, tajomníkov a výbor ZO SZV.

Témy prednášky:

 1. Nariadenie vlády 337/2019 Z. z. podporný rok 2021/2022
 2. Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023
 3. Objednávanie veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov pre včely a zmene zákona o liekoch
 4. Usmernenie k členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2022
 5. Smernica SZV 1/2022 o komerčnom včelárení
 6. Smernica SZV 6/2019 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov

 

Termíny prednášok:

Dátum Čas Online Čestné prehlásenie
24.3.2022 Štvrtok 17:00 – 18:30 Prihlásenie tu stiahnuť
25.3.2022 Piatok 18:00 – 19:30 Prihlásenie tu stiahnuť
1.4.2022 Piatok 18:00 – 19:30 Prihlásenie tu stiahnuť
8.4.2022 Piatok 18:00 – 19:30 Prihlásenie tu stiahnuť

Online prednáška bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM.

Prihlasovanie bude spustené 15 min. pred začiatkom prednášky.

V prípade, že Vám nefunguje prihlásenie, môžete si aplikáciu ZOOM stiahnuť tu: https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Aplikáciu je potrebné si následne inštalovať.

Prihlasovacie údaje:

Meeting ID: 507 970 1506
Passcode: vcelari.sk

Účastníci online prednášky sú povinný vyplniť čestné prehlásenie (v prílohe) a následne zaslať do 5 dní na email: laskova@vcelari.sk alebo na sekretariat@vcelari.sk.

 

Pokyny k online prednáške:

V prípade, že počas prednášky vám seká zvuk prípadne obraz môže to byť spôsobené vaším slabším internetom. V tomto prípade je dobré vypnúť si kameru a mať zapnutý len zvuk.

Počas prednášky je potrebné mať vypnutý mikrofón, aby sa neprenášali zvuky z okolia. Mikrofón je potrebné si zapnúť vždy, keď máte slovo.

 

Odporúčame pripraviť si materiál:

 1. Usmernenie SZV č.1/2021 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov 2021/2022
 2. Národný eradikačný program na MVP a HVP 2022-2023
 3. Obežník SZV č. 4_2022 k objednávaniu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov
 4. Obežník SZV č. 2 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2022
 5. Smernica SZV 1/2022 o komerčnom včelárení
 6. Smernica SZV 6/2019 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov

 

Otázky k prednášanej téme si môžete pripraviť vopred a zaslať ich na e-mailom capek@vcelari.sk

Tešíme sa na stretnutie.

Related Posts