Výstavy a súťaže

Výsledky 8. ročníka súťaže Medovinka roka 2022

Priatelia medoviny !

Zasielame Vám výsledky súťaže Medovinka roka 2022.

 

Do súťaže bolo prihlásených 79 vzoriek medoviny od 44 výrobcov. Rok 2020 bol poznačený nízkou úrodou medu a výpadkami včelstiev čo sa odrazilo aj vo výrobe medoviny a najnižším počtom dodaných vzoriek.

Hodnotiaca komisia dňa 18.3.2022 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, odborne vyhodnotila senzorické vlastnosti dodaných vzoriek medoviny, z ktorých vzišli víťazi jednotlivých kategórií. Jednotlivé vzorky medoviny boli zaslané aj na laboratórne vyšetrenie do Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne, ktorý vykoná v zmysle vyhlášky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje aj fyzikálne a chemické požiadavky na medovinu, a vyhodnotí či medoviny sú v súlade s touto vyhláškou.

Šampión súťaže: Dominik Litvák, Melek, vzorka č.6, medovina tradičná 2020 – víťaz vzišiel z rozstrelu šiestich najlepších vzoriek medoviny.

Tradičná medovina

1.miesto v kategórií tradičná medovina: Ján Hrubša, vzorka č.10 archívna

2.miesto v kategórií tradičná medovina: MUDr. Ján Lužica, vzorka č.68

3.miesto v kategórií tradičná medovina: Filip Štefanka, PhDr., vzorka č.43

 

Ochutená medovina

1.miesto v kategórií ochutená medovina: Róbert Hustý, st., vzorka č.29

2.miesto v kategórií ochutená medovina: Tibor Kolesár, Mgr., vzorka č. 38, ovocná

3.miesto v kategórií ochutená medovina: Štefan Bindas ml., vzorka č. 74, ovocná čučoriedková

 

Gratulujeme víťazom a všetkým, ktorí sa zúčastnili XIII. ročníka Medovinka Roka 2022

Celkové vyhodnotenie a udeľovanie cien sa uskutoční dňa 23.4.2022 o 10:00 v rámci výstavy Včelár na výstavisku v Trenčíne.

Verejná degustácia sa uskutoční v dňoch 22.-23.4.2022 v Trenčíne http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx…

Víťazom srdečne GRATULUJEM.

Príloha:

 

Related Posts