Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky.

Vážení predsedovia a tajomníci,

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov.

Prednáška je určená pre predsedov, tajomníkov a výbor ZO SZV.

Témy prednášky:

  1. Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023
  2. Opeľovacia činnosť 2022

 

Termíny prednášok:

Dátum Čas Online Čestné prehlásenie
17.5.2022 Utorok 17:00 – 18:30, 18:30 – 20:00, Prihlásenie tu stiahnuť
19.5.2022 Štvrtok 18:00 – 19:30,  19:30 – 21:00, Prihlásenie tu stiahnuť
20.5.2022 Piatok 18:00 – 19:30,  19:30 – 21:00, Prihlásenie tu stiahnuť
21.5.2022 Sobota 18:00 – 19:30,  19:30 – 21:00, Prihlásenie tu stiahnuť

Online prednáška bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM.

Prihlasovanie bude spustené 15 min. pred začiatkom prednášky.

V prípade, že Vám nefunguje prihlásenie, môžete si aplikáciu ZOOM stiahnuť tu: https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Aplikáciu je potrebné si následne inštalovať.

Prihlasovacie údaje:

Meeting ID: 507 970 1506
Passcode: vcelari.sk

Účastníci online prednášky sú povinný vyplniť čestné prehlásenie (v prílohe) a následne zaslať do 5 dní na email: laskova@vcelari.sk alebo na sekretariat@vcelari.sk.

 

Pokyny k online prednáške:

V prípade, že počas prednášky vám seká zvuk prípadne obraz môže to byť spôsobené vaším slabším internetom. V tomto prípade je dobré vypnúť si kameru a mať zapnutý len zvuk.

Počas prednášky je potrebné mať vypnutý mikrofón, aby sa neprenášali zvuky z okolia. Mikrofón je potrebné si zapnúť vždy, keď máte slovo.

 

Odporúčame pripraviť si materiál:

  1. Obežník SZV č.5/2022 – Usmernenie k podpornému roku 2022_2023
  2. Usmernenie SZV č.1/2022 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023
  3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV
  4. Vzor projektu podľa § 7 ods. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

 

Otázky k prednášanej téme si môžete pripraviť vopred a zaslať ich na e-mailom capek@vcelari.sk

Tešíme sa na stretnutie.

Related Posts