Dokumenty

Informácia o výsledku kontroly PPA k poskytnutiu pomoci v podpornom roku 2020/2021

Vážené včelárky, vážení včelári,

chcem poďakovať všetkým predsedom, tajomníkom a sekretariátu SZV za ich prácu pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre včelárov.

V zmysle transparentnosti SZV Vás informujeme o výsledku kontroly PPA k poskytnutiu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva v podpornom roku 2020/2021.

PPA – Sekcia kontroly na mieste uskutočnila v mesiacoch apríl – máj 2022 kontrolu na SZV ako aj v ZO SZV a KČ SZV.

Predmetom kontroly na mieste bolo vykonanie kontrolu ku konečných prijímateľov pomoci za obdobie – včelársky rok 2020/2021 (1.8.2020 – 31.7.2021).

Sekcia kontroly na mieste uskutočnila fyzickú kontrolu jednotlivých príloh, účtovných dokladov, správnosti zaúčtovania a fyzickú kontrolu majetku na SZV ako v ZO SZV a u konečných prijímateľov – včelárov.

Kontrola na SZV, ZO SZV, KČ SZV a u včelárov prebehla bez problémov, doložením všetkých dokladov zmysle NV 337/2019 Z. z. a príručky pre žiadateľa viď. prílohy.

Ing. Milan Rusnák, predseda SZV

 

Prílohy:

PPA – Správa z kontroly na mieste – čiastková kontrola

PPA – Správa z kontroly na mieste

 

 

 

Related Posts