Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022 v kategóriách medovina, včelí vosk, publikácie, fotografie

Vážení predsedovia, tajomníci,

vážené včelárky, vážení včelári,

na oficiálnej stránke 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v ostatných kategóriách medovina, včelí vosk, fotografie, publikácie, okrem medu (podmienky zapojenia sa do súťaže s medom boli zverejnené v obežníku SZV č. 6/2022).

Každý účastník súťaže musí byť zaregistrovaný ako účastník Apimondie (teda registrovať sa a zaplatiť si minimálne 1-denný vstup v cene 50,00€). Každá zaslaná vzorka je tiež spoplatnená v cene 50,00€.

Súťažné kategórie

Individuálne kategórie – pre záujmových včelárov

Skupina A: Medovina – dve 500 ml alebo 750ml fľaše neoznačené.

 1. Tradičná sladká medovina (nad 5,1 % zvyškových cukrov)
 2. Tradičná suchá alebo polosuchá medovina (pod 5 % zvyškových cukrov)
 3. Korenená (ochutená) medovina (metheglin, pyment)
 4. Ovocná medovina (medovina vyrobená z ovocných štiav alebo s prídavkom ovocia)

Vzorka musí byť označená (meno, priezvisko, adresa, kategória) v anglickom jazyku. Poplatok za jednu vzorku je 50,00€.

Skupina B: Včelí vosk

 1. Blok vosku s  hmotnosťou 400 až 600 g a min. hrúbkou 25 mm – 1 ks
 2. Sviečky z včelieho vosku bez ornamentov – 3 identické kusy
 3. Dekoratívne sviečky z včelieho vosku – 3 identické kusy vyrobené ľubovoľnou metódou

Vzorka musí byť označená (meno, priezvisko, adresa, kategória) v anglickom jazyku. Poplatok za jednu vzorku je 50,00€.

Skupina F: Fotografie so včelárskou tematikou

 1. Fotografia – 1 ks tlačenej fotografie formátu A4.

Fotografia musí byť označená stručným popisom (od 50 do 300 slov, meno, priezvisko, adresa) v anglickom jazyku. Poplatok za jeden exponát je 50,00€.

Skupina G: Včelárske publikácie

 1. Včelárska kniha vedecká – publikovaná prvýkrát po roku 2019
 2. Včelárska kniha odborná / populárna – publikovaná prvýkrát po roku 2019
 3. Včelárska kniha detská – publikovaná prvýkrát po roku 2019
 4. Včelársky časopis / periodikum – 3. čísla vydané v rokoch 2021 a 2022
 5. Albumy so včelárskou tematikou (fotografie, známky, mince, autogramy a pod.) nevystavované na predchádzajúcich kongresoch Apimondie
 6. Poster na tému “ Bees Unite The World“ (Včely spájajú svet) vo formáte A3

Exponáty musia byť sprevádzané stručným popisom (od 50 do 300 slov, meno, priezvisko, adresa) v anglickom jazyku. Nemusí ísť výlučne o tlačené diela, prípustné sú aj webové stránky a aplikácie. Poplatok za jeden exponát je 50,00€.

Skupina H: Zlepšovacie návrhy

Inovácie a vynálezy – predkladá sa podrobný ilustrovaný popis v anglickom jazyku, príp. funkčný prototyp. Vopred je potrebné zaslať rozmery exponátu.

 Pokyny pre súťažiacich v jednotlivých kategóriách

Podrobný popis súťažných kategórií, inštrukcií nájdete na stránke Apimondie 2022

 

Výber zo základných pravidiel:

 • SZV zabezpečuje vzorky len pre členov SZV v kategórii individuálna osoba.
 • Každý súťažiaci môže v jednej súťažnej kategórii zaregistrovať maximálne 3 vzorky, ale vyhrať v danej kategórii môže max. 1 medailu.
 • Každý účastník súťaže musí byť zaregistrovaný ako účastník Apimondie (teda registrovať sa a zaplatiť si minimálne 1-denný vstup v cene 50,00€).
 • Postup registrácie:
  • Pracovníci Sekretariátu nebudú balíky rozbaľovať ani kontrolovať, dbajte na to, aby spĺňali všetky požiadavky a nebol žiaden dôvod na ich vyradenie zo súťaže a prepadnutie účastníckych poplatkov. Okrem výnimočne cenných exponátov nezabezpečujeme ich dovoz späť na Slovensko. Na každom balíku musí byť jasne vyznačené: APIMONDIA, meno súťažiaceho, súťažná kategória, sprevádzať ho musí vytlačený e-mail od organizátorov súťaže potvrdzujúci korektnú registráciu.
  • Pokiaľ sa výstavy hodláte zúčastniť individuálne, postupujte podľa pokynov Apimonia2022, vyberte si ľubovoľnú alternatívu vstupného poplatku, myslite však na to, že súťažné vzorky je nutné doniesť osobne najneskôr 24. augusta do 12 hodiny na miesto konania.

Vyhodnotenie súťaže:

 Hodnotenie exponátov bude prebiehať 24. a 25. augusta 2022, oficiálne vyhlásenie výsledkov bude 27. augusta 2022.

 

Postup registrácie pre individuálnych záujemcov:

 • Registrujte sa ako návštevník Kongresu na stránke https://www.apimondia2021.com/?p=registration, a vypíšte registráciu na minimálne jednodenný vstup (najlacnejšia verzia je ApiExpo Daily Entry Fee v cene 50€) a vstup uhraďte cez účet.
 • Následne sa na stránke https://apimondia2021.com/?p=contest zaregistrujte do súťaže pomocou on-line formulára a vytlačte dva sprievodné doklady.
 • Vzorky medu zabaľte a do balíka vložte nasledovné vytlačené dokumenty:

–           Účastnícky formulár do súťaže

–           Formulár WBA-H1 (všeobecné informácie o vzorkách)

–           Formulár WBA-H2 (popis vzoriek)

–           Potvrdenie o platbe za kongres a platbe za súťaž.

 • Balík odošlite na adresu:

CARI asbl

1 Place Croix du Sud bte L7.04.01

Bâtiment Boltzmann (étage +1)

1348 Louvain-la-Neuve

Belgicko / Belgium

 

Vzorky majú byť doručené na danú adresu do 23. augusta 2022.

 

Zjednodušený postup pre individuálnych členov SZV:

Keďže oficiálnym jazykom súťaže je výlučne angličtina a registrácia vyžaduje skúsenosti s elektronickými formulármi a medzinárodnými prevodmi, SZV ponúka svojim členom asistenciu pri registrácii a zasielaní vzoriek do zahraničného laboratória.

V tomto prípade záujemci:

 • Pošlú na adresu Sekretariátu SZV súťažné exponáty do 29. júla 2022, spolu so stručným popisom vyžadovaný podľa jednotlivých kategórii A, B, F, G, H.
 • Kontaktujú Sekretariát SZV e-mailom a do predmetu správy uvedú „Súťaž Apimondia“. E-mailový kontakt je nevyhnutný pre ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa detailov registrácie a postupu platby.

Platbu 100€ (jednorazový vstupný poplatok 50€ + 50€ za každú zaslanú vzorku) záujemcovia zašlú na číslo účtu SK3583300000002001665273 do 20. júla 2022.

Do poznámky uveďte:  Vaše meno a priezvisko, Apimondia.

 • Sekretariát SZV zabezpečí registráciu, prevod registračných poplatkov ako aj hromadné zaslanie vzoriek.

 

Zhrnutie:

Uzávierka zasielania vzoriek na Sekretariát SZV je do 29.júla 2022.

Platbu 100€ (jednorazový vstupný poplatok 50€ + 50€ za každú zaslanú vzorku) záujemcovia zašlú na číslo účtu SK3583300000002001665273 do 20. júla 2022, do poznámky uveďte vaše meno a priezvisko, APIMONDIA.

Adresa na doručovanie súťažných vzoriek/exponátov: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Informácie a pokyny pre záujemcov o súťaž: robert.chlebo@uniag.sk, sekretariat@vcelari.sk.

 

Cele znenie: Obežník SZV č. 7_2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022 v kategóriách medovina, včelí vosk

Related Posts