Obežníky SZV

Obežník SZV č. 11/2022 k stiahnutiu niektorých šarží veterinárnych prípravkov z trhu – Ekopolu, Apiedezu a Bisanaru

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Slovenský zväz včelárov oznamuje včelárom, že Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra nariadil stiahnutie z trhu veterinárne prípravky určené pre včely na liečbu varroázy: Ekopol, Apidez a Bisanar z dôvodu v nedostatku v kvalite.

 

Zoznam stiahnutých veterinárnych prípravkov:

EKOPOL, schvaľovacie číslo 055/R/17-S, šarža: 040721, exspirácia: 07/2023

EKOPOL, schvaľovacie číslo 055/R/17-S, šarža: 010220, exspirácia: 02/2022

APIDEZ, schvaľovacie číslo 135/R/20-S, šarža: 010221, exspirácia: 02/2024

BISANAR, schvaľovacie číslo 021/R/20-S, šarža: 030321, exspirácia: 03/2024  (poznámka: 1ml, zelené balenie)

 

Ak máte z týchto šarží neotvorené balenia, vráťte ich na ZO SZV/KČ SZV, cez ktorých ste ich zakúpili. Predsedovia ZO SZV/KČ SZV zašlú vyzbierané veterinárne prípravky svojmu distribútorovi, ktorý im vráti peniaze.

Včelári, ktorí vykonali nákup veterinárnych prípravkov individuálne, vrátia neotvorené balenia predajcovi/distribútorovi, u ktorého si prípravky zakúpili.

 

 

Prílohy:

  1. ÚŠKVBL – Oznámenie o stiahnutí veterinárnych prípravkov – EKOPOL_APIDEZ_BISANAR

 

Celé znenie obežníka nájdete tu: Obežník SZV č. 11_2022 k stiahnutiu niektorých šarží veterinárnych prípravkov z trhu Ekopolu, Apiedezu a Bisanaru

Related Posts