Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „pokročilý – preškolenie” v Liptovskom Hrádku

SZV organizuje pre svojich členov kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – pokročilý – preškolenie”.

Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurz je určený pre včelárov, ktorý majú už absolvovaný kurz AÚVL a končím im platnosť.

Kapacita jedného kurzu je obmedzená na 40 ľudí ! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Požadované vstupné požiadavky:

Každý uchádzač o zaradenie do vzdelávacieho modulu musí mať v minulosti  absolvované školenia Asistent úradného veterinárneho lekára pre začiatočníka, alebo preškolenie pre terénneho  spolupracovníka. Termín absolvovania takéhoto školenia nesmie byť starší ako 6 rokov.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu získa nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia včelstiev zameraného na odolnosť voči chorobám, v oblasti včelárskej dezinfekcie. Získa najnovšie poznatky v oblasti legislatívnych úprav. Praktické pozorovania získané z praxe môže formou feed back absolvent priamo konzultovať s odborným lektorom.

 

Kurz. č.1 
Termín: 28.9.2022 (jednodňový) - kurz je naplnený !  Možnosť prihlásiť sa ako náhradník. 
Čas: 8:30
Miesto: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
Kurz. č.2 
Termín: 6.10.2022 (jednodňový) - kurz je naplnený !
Čas: 8:30
Miesto: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

 

On-line prihlasovanie tu.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu prípadne jeho zrušenie pokiaľ by nákazová situácia COVID – 19 neumožnila realizáciou kurzu v plánovanom termíne. Aktuálne informácie zašleme na uvedený mail 3 dni pred konaním kurzu.

POKYNY:

Kurz začína 8.30 s tým, že cca 15 min. predtým je prezentácia účastníkov.

Koniec každého dňa je medzi 17 – 18 hod., závisí od priebehu kurzu.

Na kurz postačuje doniesť si so sebou zápisník a pero.

Výuka bude teoretická aj praktická. Praktická výuka zahŕňa ukážky na včelnici. Samotní účastníci do včiel nezasahujú.

Ubytovanie a stravovanie je realizované individuálne, je možné využiť reštaurácie v L. Hrádku.

Related Posts