Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník” v Liptovskom Hrádku

SZV organizuje pre svojich členov kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník”.

Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurz je určený pre praktických včelárov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon úradných veterinárnych činností súvisiacich s chovmi včelstiev. Kurz je zároveň určený pre včelárov, ktorí majú záujem začať vykonávať činnosť asistenta úradného veterinárneho lekára v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v oblasti zdravia včelstiev (nebezpečné choroby včiel, intoxikácie včelstiev).

Kapacita jedného kurzu je obmedzená na 35 ľudí ! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Požadované vstupné požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie
- minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel, registrovaný v CEHZ.

 

Kurz
Termín: 13.-14.9.2022 (dvojdňový)
Čas: 8:30
Miesto: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

 

On-line prihlasovanie tu.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu prípadne jeho zrušenie pokiaľ by nákazová situácia COVID – 19 neumožnila realizáciou kurzu v plánovanom termíne. Aktuálne informácie zašleme na uvedený mail 3 dni pred konaním kurzu.

POKYNY:

Kurz začína 8.30 s tým, že cca 15 min. predtým je prezentácia účastníkov.

Koniec každého dňa je medzi 17 – 18 hod., závisí od priebehu kurzu.

Na kurz postačuje doniesť si so sebou zápisník a pero.

Výuka bude teoretická aj praktická. Praktická výuka zahŕňa ukážky na včelnici. Samotní účastníci do včiel nezasahujú.

Ubytovanie a stravovanie je realizované individuálne, je možné využiť reštaurácie v L. Hrádku.

Related Posts