Obežníky SZV

Obežník SZV č. 15/2022 k účtovaniu platieb v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.

Táto novela ukladá organizáciám nové podmienky zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách, pričom sa zaokrúhli až výsledná cena.

 • novela zákona č. 457/2021 účinná od 01.07.2022
 • pri účtovaní v hotovosti sa výsledná cena zaokrúhľuje na 0 alebo 5 centov
 • pri účtovaní v bezhotovostnom styku sa výsledná cena nezaokrúhľuje
 1. PLATBA V HOTOVOSTI

 Na základe novely Zákona č. 457/2021 Z. z. sa pri hotovostných platbách (príjem a výdaj) zaokrúhľuje nasledovne:

    Pri platbách do 0,10€

Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
0,01 EUR 0,05 EUR
0,02 EUR 0,05 EUR
0,03 EUR 0,05 EUR
0,04 EUR 0,05 EUR
0,05 EUR 0,05 EUR
0,06 EUR 0,05 EUR
0,07 EUR 0,05 EUR
0,08 EUR 0,10 EUR
0,09 EUR 0,10 EUR
0,10 EUR 0,10 EUR

(tab.1)

Pri platbách nad 0,10€

Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
0,11 EUR 0,10 EUR
0,12 EUR 0,10 EUR
0,13 EUR 0,15 EUR
0,14 EUR 0,15 EUR
0,15 EUR 0,15 EUR
0,16 EUR 0,15 EUR
0,17 EUR 0,15 EUR
0,18 EUR 0,20 EUR
0,19 EUR 0,20 EUR
0,10 EUR 0,10 EUR

(tab.2)

 • ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol (pri platbe do celkovej ceny 0,10€, tab.1).
 • ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol (pri platbe do celkovej ceny 0,10€ tab.2).
 • ak bude výsledná cena končiť na 3 a 4 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nahor.
 • ak bude výsledná cena končiť na 6 a 7 centov, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nadol.
 • ak bude výsledná cena končiť na 8 a 9 centov, suma na úhradu sa zaokrúhli nahor.

 

Príklad:
Nákup Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
Medomet 890,51 EUR ▼   890,50 EUR
Pastovacie zrariadenie 223,42 EUR ▼   223,40 EUR
Fotopasca 321,53 EUR ▲   321,55 EUR
Ometač včiel 574,74 EUR ▲   574,75 EUR
Prívesný vozík 680,45 EUR =    680,45 EUR
Úľová váha 170,36 EUR ▼  170,35 EUR
Ohradník 969,87 EUR ▼  969,85 EUR
Čistička peľu 1210,28 EUR ▲ 1210,30 EUR
Plnička medu 1950,69 EUR ▲ 1950,70 EUR
Vyplatenie pomoci z NP 337/2019 Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
Včelička Ján 323,42 EUR ▼   323,40 EUR
Včelár Peter 869,87 EUR ▲   869,85 EUR
Vyplatenie dotácie za opeľovaciu činnosť Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
Včelička Ján 140,00 EUR =     140,00 EUR
Včelár Peter 165,42 EUR ▼   165,40 EUR
Včelárová Júlia 187,53 EUR ▲   187,55 EUR
Včelár Ambróz 131,87 EUR ▲   131,85 EUR

 

 1. PLATBA CEZ INTERNETBANKING

 Pri účtovaní v bezhotovostnom styku (platba cez internetbanking) sa výsledná cena nezaokrúhľuje a posiela sa v centom vyrovnaní nasledovne: 

Vyplatenie pomoci z NP 337/2019 Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
Včelička Ján 323,42 EUR 323,42 EUR
Včelár Peter 869,87 EUR 869,87 EUR
Vyplatenie dotácie za opeľovaciu činnosť Príklad ceny Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
Včelička Ján 40,00 EUR 40,00 EUR
Včelár Peter 65,42 EUR 65,42 EUR
Včelárová Júlia 87,53 EUR 87,53 EUR
Včelár Ambróz 131,87 EUR 131,87 EUR

Upozornenie:

ZO SZV pri vyplácaní poskytnutia pomoci z nariadenia vlády alebo dotácie za opeľovaciu činnosť vyplatia včelárovi jednotlivé sumy samostatne na výdavkový pokladničný doklad alebo cez internetbanking. Tieto dotácie nie je možné spájať do jednej vyplatenej sumy.

 

Príloha:

 1. Zákon č. 475/2021 Z. z. ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 

Celé znenie obežníka tu: Obežník SZV č.15_2022 k účtovaniu platieb v hotovosti

Related Posts