Obežníky SZV

Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023

Odvod príspevku do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 31.12.2022.

Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2023 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

 Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

  • extravilán – 0,20 €  za  včelstvo
  • intravilán – 0,15 €  za  včelstvo

Odvod do Svojpomocného fondu SZV uhraďte na účet:

SZV IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288

VS: IČO ZO SZV / KČ SZV

Do správy pre prijímateľa napíšte názov ZO SZV (napr. ZO SZV Nitra)

 Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu SZV, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

V prípade že ZO SZV, KČ SZV príjme počas roka od 1.1.2023 nového/ých člena/ov, je možnosť uhradiť príspevok na účet Svojpomocného fondu SZV v zmysle tohto obežníka a zašle menný zoznam prispievateľov na sekretariát SZV, Svrčia 14, 84208 Bratislava.

 

Prílohy:

  1. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu
  2. IČO ZO SZV
  3. Smernica SZV 4/2019 k Svojpomocnému fondu
  4. Štatút Svojpomocného fondu

 

Celé znenie obežníka tu: Obežník SZV č. 16_2022 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023

Related Posts