Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky

Vážení predsedovia, tajomníci a členovia SZV,

Slovenský zväz včelárov vás pozýva na online prednášky s tému Odborné vzdelávanie včelárov.

STREDA 26.10.2022 
16:00 -17:30   - Rozhodnutie a vyplatenie pomoci za podporný rok 2021/2022
            - Ako správne vyplatiť poskytnutú dotáciu konečnému prijímateľovi pomoci
            - Ako zaokrúhľovať vyplatenie dotácie pri platbe v hotovosti v zmysle zákona 
             č. 457/2022, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
             č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
* Určené hlavne pre predsedov a tajomníkov.

ŠTVRTOK 27.10.2022 
16:00 -17:30   - Poskytnutie poradenstva pre členov SZV
            - Ako registrovať a používať členský preukaz SZV
           - Ako využívať členské výhody SZV a nákup technických pomôcok so zľavou
           - Ako digitalizovať preukaz členský preukaz - videonávod 
           - Návod ako aktivovať voliteľnú funkciu "Peniaze spať na preukaze" - návod
* Určené pre členov SZV.

ŠTVRTOK 3.11.2022 
16:00 -17:30   - Rozhodnutie a vyplatenie pomoci za podporný rok 2021/2022
            - Ako správne vyplatiť poskytnutú dotáciu konečnému prijímateľovi pomoci
            - Ako zaokrúhľovať vyplatenie dotácie pri platbe v hotovosti v zmysle zákona
             č. 457/2022, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
             č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
* Určené hlavne pre predsedov a tajomníkov.

Prihlásenie
Dátum
Čas
Online
Čestné prehlásenie
26.10.2022 Streda
16:00 – 17:30
Prihlásenie tu
stiahnuť
27.10.2022 Štvrtok
16:00 – 17:30
Prihlásenie tu
stiahnuť
03.11.2022 Štvrtok
16:00 – 17:30
Prihlásenie tu
stiahnuť
Online prednáška bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM.

Prihlasovanie bude spustené 15 min. pred začiatkom prednášky.

V prípade, že Vám nefunguje prihlásenie, môžete si aplikáciu ZOOM 
stiahnuť tu: https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe Aplikáciu je potrebné si následne inštalovať.

Prihlasovacie údaje:
Meeting ID: 507 970 1506 
Passcode: vcelari.sk

Účastníci online prednášky sú povinní vyplniť čestné prehlásenie 
a následne zaslať podpísané do 3 dní na email: laskova@vcelari.sk alebo na sekretariat@vcelari.sk.

Pokyny k online prednáške:
V prípade, že počas prednášky vám seká zvuk prípadne obraz môže to byť spôsobené vaším slabším internetom. 
V tomto prípade je dobré vypnúť si kameru a mať zapnutý len zvuk. Počas prednášky je potrebné mať vypnutý 
mikrofón, aby sa neprenášali zvuky z okolia. Mikrofón je potrebné si zapnúť vždy, keď máte slovo.

Otázky k prednášanej téme si môžete pripraviť vopred a zaslať ich e-mailom na capek@vcelari.sk

Related Posts