Výstavy a súťaže

16. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU

Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a mesto Stropkov

Vás pozývajú na 16. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU

v dňoch 25. – 26. 11. 2022

spojených s konferenciou o včelárstve v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove.

PROGRAM

25. november 2022

 9.00 – 15.00 hod.    prezentácia včelích produktov pre materské a základné školy a študentov

10.00 hod.                  slávnostné otvorenie v divadelnej sále

                                    vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Včely a včelári očami detí“ a vyhodnotenie  súťaže „O najkrajší medovník“

11:00 hod.                  prednáška: Všeobecné včelárstvo a včelie produkty  – Gabriel Foťko

14.00 hod.                  prednáška na tému: „Chov včelích matiek“ – Gabriel Foťko

16.00 hod.                  záver prvého dňa

 26. november 2022

9:45 hod.                    slávnostné otvorenie spojené s kultúrnym programom pozdrav hostí zo zahraničia

  • vyhodnotenie súťaže  „Najlepší med v okrese Stropkov“
  • odovzdávanie vyznamenaní

11.00 hod.                 Technológia včelárenia – Ing. Pavel Fiľo

12.30 hod.                Všeobecné včelárstvo – doc. Ing. Róbert Chlebo

14.00 hod.                Choroby včiel – doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

16.00 hod.                  ukončenie

 

V priebehu dňa bude zabezpečený predaj včelích produktov a včelárskych potrieb firmami: (včelí vosk – Daniel Valko, včelárstvo Majerník, Sadecki Bartnik sp. z o. o. – Stróże).

  Podujatie sa uskutoční za dodržania všetkých aktuálne platných protipandemických opatrení súvisiach s COVID 19.

 Zmena programu vyhradená!

,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom pozvania, resp. slávnostného prijatia a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo priamo u Prevádzkovateľa.“

Príloha: Pozvánka_16. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU

Related Posts