Oznamy

Inzercia v časopise Včelár

Priemerný náklad časopisu Včelár viac než 8700 výtlačkov. Distribuujeme ho pravidelným odberateľom prevažne včelárom na území Slovenskej a Českej republiky.

Od roku 2023 bude vychádzať časopis Včelár aj v elektronickej verzii, čím sa rozšíria rady čitateľov.

Uzávierka časopisu je na konci prvého týždňa v mesiaci, napr. pre júlové číslo 6.júna.

Časopis distribuujeme už v posledných dňoch výrobného mesiaca – júlové číslo od 26.júna.

Plošná inzercia

Veľkosť stránky Rozmery v mm ( Š x V )
Plocha v cm2 Cena € bez DPH
1/1 184,5 x 260 408 444,00
1/2 184,5 x 130 204 222,00
1/3 184,5 x 86,6 102 148,00
1/4 92,5 x 130 102 111,00
Iné možné veľkosti   podľa dohody

 

Základný cenník platí pre jednorazovú objednávku reklamnej plochy.

Pri šesťnásobnom a viacnásobnom uverejnení inzercie počas roka poskytujeme 30% zľavu.

Podklady pre plošnú inzerciu v časopise musia mať podobu tlačového PDF, príp. JPG s rozlíšením pre tlač minimálne  300 dpi.

Cenník riadkovej inzercie

Riadkovú inzerciu poskytujeme pre fyzické osoby zadarmo (max. celkový počet znakov textu vrátane medzier je 300). V prípade záujmu podať riadkový inzerát je potrebné text aj s dobou platnosti (odkedy – dokedy má byť zverejnený) je potrebné zaslať na redakcia@vcelari.sk

Váš záujem o inzerciu adresujte emailom na: redakcia@vcelari.sk

šéfredaktor

(Aktualizované 1.11.2022)

Related Posts