Nezaradené

Kandidáti na funkcie do orgánov SZV volení na Valnom zhromaždení 1.4.2023

Vážení členovia SZV,

predstavujeme Vám kandidátov na volené funkcie do orgánov SZV, ktoré sa budú konať na XIV. Valnom zhromaždení SZV dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Žilinský kraj).

Na Valnom zhromaždení budú delegáti ZO SZV voliť podľa Stanov SZV predstaviteľov na tieto funkcie (na obdobie štyroch rokov):

  1. Predseda Výkonného výboru SZV (predseda SZV) podľa §16 bod 7 písm. e)
  2. Predseda ÚKRK SZV podľa §16 bod 7 písm. e)
  3. Členov Výkonného výboru SZV (8) podľa §16 bod 7 písm. e)
  4. Členov ÚKRK SZV (8) podľa §16 bod 7 písm. e)
  5. Členov Rozhodcovskej a disciplinárnej komisie (3) podľa §25

Kandidáti na volenú funkciu (okrem členov Rozhodcovskej a disciplinárnej komisie) podľa uznesenia Valného zhromaždenia SZV zo dňa 6.4.2019 písm. c) bod. 14 musia byť predstavení členskej základni najneskôr 2 mesiace pred konaním Valného zhromaždenia SZV na web stráne www.vcelari.sk a v časopise Včelár (publikované v časopise č.2/2023).

Kandidáti na predsedu SZV:

1. Ing. Pavel Fiľo

2. Ing. Milan Rusnák

Kandidáti na predsedu ÚKRK SZV:

1. Ing. Ivan Maťuga

2. Ing. Anna Novosadová

3. Ing. Jaroslav Zhorela

Related Posts