Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „začiatočník a preškolenie” v Liptovskom Hrádku

Slovenský zväz včelárov organizuje pre svojich členov kurzy “Asistent úradného veterinárneho lekára“

Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „pokročilý – preškolenie

(max. 40 osôb)

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník

(max. 35 osôb)

15.3.2023  prihlásenie tu kurz je už naplnený 3.-4.5.2023  prihlásenie tu kurz je už naplnený
18.4.2023  prihlásenie tu kurz je už naplnený
19.4.2023  prihlásenie tu kurz je už naplnený

 

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „pokročilý – preškolenie”

Kurz je určený pre včelárov, ktorý majú už absolvovaný kurz AÚVL a končím im platnosť.

Kapacita jedného kurzu je obmedzená na 40 ľudí ! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Požadované vstupné požiadavky:

Každý uchádzač o zaradenie do vzdelávacieho modulu musí mať v minulosti  absolvované školenia Asistent úradného veterinárneho lekára pre začiatočníka, alebo preškolenie pre terénneho  spolupracovníka. Termín absolvovania takéhoto školenia nesmie byť starší ako 6 rokov.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu získa nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia včelstiev zameraného na odolnosť voči chorobám, v oblasti včelárskej dezinfekcie. Získa najnovšie poznatky v oblasti legislatívnych úprav. Praktické pozorovania získané z praxe môže formou feed back absolvent priamo konzultovať s odborným lektorom.

 

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník”

Kurz je určený pre praktických včelárov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon úradných veterinárnych činností súvisiacich s chovmi včelstiev. Kurz je zároveň určený pre včelárov, ktorí majú záujem začať vykonávať činnosť asistenta úradného veterinárneho lekára v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v oblasti zdravia včelstiev (nebezpečné choroby včiel, intoxikácie včelstiev).

Kapacita jedného kurzu je obmedzená na 35 ľudí ! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Požadované vstupné požiadavky:

– minimálne stredoškolské vzdelanie

– minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel, registrovaný v CEHZ.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr tri dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.

 

POKYNY:

Kurz začína 8.30 s tým, že cca 15 min. predtým je prezentácia účastníkov.

Koniec každého dňa je medzi 17 – 18 hod., závisí od priebehu kurzu.

Na kurz postačuje doniesť si so sebou zápisník a pero.

Výuka bude teoretická aj praktická. Praktická výuka zahŕňa ukážky na včelnici. Samotní účastníci do včiel nezasahujú.

Ubytovanie a stravovanie je realizované individuálne, je možné využiť reštaurácie v L. Hrádku.

Materiál na stiahnutie

Staroň M. Prevencia chorôb a liečenie včelstiev
Papierniková E. Legislatíva pre potreby AÚVL
Staroňová D. Ekotoxikológia vo včelárstve
Papierniková E. Vzor poverenia AÚVL
Papierniková E. Národný program eradikácie moru vč. plodu
Papierniková E. Žiadosť o reg. na predaj medu z dvora
Papierniková E. Tlačivo pre potreby klinickej prehliadky včelstiev
Staroň M. Vzor Knihy veterinárnych úkonov pre AÚVL
Staroň M. Vzor Registra aplikácie liečiv pre včelára
Sabo R. Choroby včiel a včelieho plodu, škodcovia včelstiev
Sabo R. Problematika intoxikácie včelstiev

Related Posts