Kurzy a školenia

Kurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

Slovenský zväz včelárov organizuje pre členov SZV kurz „Chov včelích matiek“.

Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s  NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurz „Chov včelích matiek“ je určený pre skúsenejších včelárov, ktorí sa rozhodli odchovať si svoje vlastné včelie matky.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.

Požadované vstupné požiadavky:

Minimálne 3 rokov aktívny chovateľ včiel evidovaný v CEHZ a má min. 15 včelstiev vedených v CEHZ. Školenie nie je určené pre začiatočníkov!

Kapacita kurzu je obmedzená na 40 osôb! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Kurz č.1 - prihláška - Kurz je už plný, neprihlasujte sa!
Termín: 18.-19.5.2023 (dvojdňový)
Čas: 9:00
Miesto: V

Kurz č.2 - prihláška - Voľných je ešte 13 miest
Termín: 25.-26.5.2023 (dvojdňový)
Čas: 9:00
Miesto:

Related Posts