Obežníky SZV

Obežník SZV č. 9/2023 – k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť 2023

Vážení predsedovia, tajomníci,

dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že na základe ústretového prístupu súčasnej vlády bola znovu zaradená opeľovacia činnosť za rok 2023 vo výške 4,00€ na včelstvo.

Prosíme Vás aby ste urýchlene reagovali na pokyny sekretariátu, po vydaní výzvy MPRV SR aby ste v čo najkratšom čase vedeli zadministrovať žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť.

 

 

Ing. Pavel Fiľo

predseda SZV

 

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č.9_2023 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Related Posts