Výstavy a súťaže

1.ROČNÍK MEDOVINKA VÝCHODU • • • 2023 • • •

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

ZO SZV VRANOV NAD TOPĽOU vyhlasuje 1. ročník súťaže o najlepšiu ,, Medovinku východu “ ktorá  sa uskutoční  počas  konania  4.ročníka Vranovských dní medu , ktoré  sa budú  konať  v dňoch  10. až 11. novembra v Mestskom dome kultúry  vo Vranove nad Topľou .

ORGANIZÁTOR

ZO SZV VRANOV N/T

Predseda organizačného výboru: Jozef Tomčák

Odborný garant: Ing. Jozef Čápek, PhD.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť podmienky štatútu.

1.  PODMIENKY A DODANIE VZORIEK :

Do súťaže možno prihlásiť všetky druhy medoviny podľa stanovených kategórií. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3ks fliaš v objeme 0,5l alebo 0,75l . PODROBNEJŠIE V ŠTATUTE: https://vranov.vcelari.sk/statut-medovinka-vychodu/

https://vranov.vcelari.sk/oznacenie-vzoriek/

Na každej fľaši musia byť uvedené nasledujúce údaje:

 • kategória,
  • typ použitého medu (napr. agátový, repkový, medovicový, slnečnicový, zmiešaný med a iné),
  • rok výroby,
  • technológia výroby (či ide o varenú medovinu alebo výrobu za studena),,
  • meno a adresa výrobcu (firmy),
  • telefónny kontakt a email.

Všetky dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa. V prípade získania víťazného ocenenia súťažiaci bezplatne dodá medovinu v množstve 2ks fliaš o objeme 0,75l na verejnú prehliadku. Počet vzoriek od jedného výrobcu je neobmedzený. Prihlasovanie vzoriek je bezplatné. Za organizáciu súťaže a anonymitu zodpovedá garant degustácie a predseda organizačného výboru súťaže.

2.  SÚŤAŽNÚ MEDOVINU DORUČÍ SÚŤAŽIACI OSOBNE ALEBO POŠTOU NA ADRESU:

Poštová adresa –  Jozef Tomčák 09409 Sedliská 297 alebo ,Slavomír Molitoris Zemplínska 471/114 Bystré

Zodpovedná osoba: Jozef Tomčák 09409 Sedliská 297  Tel:0918537997 email:  vcelarivranov@gmail.com

Termín odovzdania vzoriek medoviny: do 31.10.2023

Hodnotenie vzoriek odbornými komisiami: 5.11.2023

Verejná degustácia medoviny: 10.-11.11.2023

Vzorky je potrebne označiť podľa priložených vzorov

Príklad označenia vzorky:

1. kategória, classic, med zmiešaný, rok výroby 2019, varená medovina, Ján Včielka, Agátová16, 900 00 Včeličkovo, tel.: 0900 000 000, email: ján.vcielka@gmail.sk (označenie vzoriek bude súčasťou prílohy). Z toho jedna vzorka medoviny musí byť označená etiketou výrobcu z prednej strany.

 

https://vranov.vcelari.sk                    Tel:0918537997                      email:  vcelarivranov@gmail.com

ŠTATÚT SÚŤAŽE :https://vranov.vcelari.sk/statut-medovinka-vychodu/

https://vranov.vcelari.sk/oznacenie-vzoriek/

 

Related Posts