Kurzy a školenia

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

Slovenský zväz včelárov  v spolupráci s Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov organizuje kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie

Dátum a miesto školenia:

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie
22.4.2023 v Košiciach,     Kurz je ukončený
3.6.2023 v Bratislave  Kurz je ukončený
21.10.2023 v Košiciach, prihlásenie tu
25.11.2023 v Banskej Bystrici, prihlásenie tu
9.12.2023 v Nitre, prihlásenie tu
* zmena miesta a dátumu vyhradená

 

Jednodňový vzdelávací program v rozsahu 8 vyučovacích hodín sa realizuje v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. a je určený pre včelárov, ktorí majú už absolvovaný kurz AÚVL a končí im platnosť.

Kapacita jedného kurzu je obmedzená na 120 ľudí ! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Požadované vstupné požiadavky:

Každý uchádzač o zaradenie do vzdelávacieho modulu musí mať v minulosti absolvované školenia Asistent úradného veterinárneho lekára pre začiatočníka, alebo preškolenie pre terénneho  spolupracovníka. Termín absolvovania takéhoto školenia nesmie byť starší ako 6 rokov.

Obsah školenia:

8.00 – 8.30      Prezencia účastníkov, otvorenie školenia

8.30               Témy školení sú  rozdelené do 4 okruhov:

  • Legislatíva týkajúca sa  problematiky včiel.
  • Choroby a škodcovia včiel a včelieho plodu , prevencia a liečenie.
  • Toxikológia u včiel a včelieho plodu.
  • Hygiena a plemenárska práca vo včelnici.

12.00 – 12.30             Obedňajšia prestávka

Kontakt: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovwww.ivvl.sk

POKYNY:

Kurz začína 8.30 s tým, že od 8.00 prebehne prezentácia účastníkov.

Koniec každého dňa je medzi 16 – 16.30 hod., závisí od priebehu kurzu.

Na kurz postačuje doniesť si so sebou zápisník a pero.

Obed je potrebné si zabezpečiť.

PRIHLÁSENIE:

Formou online formulára – prihláška

 

Related Posts