Výstavy a súťaže

17. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU

Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a mesto Stropkov

Vás pozývajú na 17. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU v dňoch 24. – 25. 11. 2023

spojených s konferenciou o včelárstve v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove.

 

PROGRAM

24. november 2023

 9.00 – 15.00 hod.    prezentácia včelích produktov pre materské a základné školy a študentov

10.00 hod.                  slávnostné otvorenie v divadelnej sále

vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Včely a včelári očami detí“ a vyhodnotenie  súťaže „Najkrajší medovník“ počas celého dňa bude prebiehať tvorivá dielňa zdobenia medovníkov pod vedením p. Madzinovej

11:00 hod.                  prednáška: Všeobecné včelárstvo a včelie produkty  – Gabriel Foťko

14.00 hod.                  prednáška na tému: „Chov včelích matiek“ – Gabriel Foťko

16.30 hod.                  záver prvého dňa

 25. november 2023

9:30 hod.                    slávnostné otvorenie spojené s kultúrnym programom pozdrav hostí zo zahraničia

  • príhovor predsedu SZV
  • vyhodnotenie súťaže  „Najlepší med v okrese Stropkov“
  • odovzdávanie vyznamenaní
  • vyhodnotenie súťaže  „MEDOVINKA ROKA 2023 “

11.00 hod.                 Technológia včelárenia – Ing. Pavel Fiľo

12.30 hod.                Všeobecné včelárstvo – doc. Ján Kopernický

16.00 hod.                  ukončenie

 

V priebehu dňa bude zabezpečený predaj včelích produktov a včelárskych potrieb firmami: (včelí vosk – Daniel Valko, včelárstvo Majerník, Sadecki Bartnik sp. z o. o. – Stróże).

 Zmena programu vyhradená!

,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom pozvania, resp. slávnostného prijatia a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo priamo u Prevádzkovateľa.“

Prílohy:

Pozvánka_17. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU

MEDOVINKA ROKA 2023

 

https://scontent.fbts5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/395414952_722869293348594_316647400204465531_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=pad_XMIh-AwAX-bvy_z&_nc_ht=scontent.fbts5-1.fna&oh=00_AfBy7a0jDkscQXfrNeVa4cytxgo0oKd_ug63AyCjM17B9w&oe=654DB621

 

Related Posts