Časopis Včelár Obežníky SZV

Obežník SZV č. 12/2023 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2024

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

časopis Včelár, Včelařství stolový kalendár a včelársky zápisník na rok 2024 si formou príspevku na vydávanie a distribúciu časopisu Včelár požiadať cez svoju ZO SZV alebo KČ SZV.

Predsedovia alebo tajomníci ZO SZV, KČ SZV zašlú vyplnený formulár v excel súbore (príloha č.1) na e-mail sekretariat@vcelari.sk do konca novembra 2023.

Po uvedenom termíne negarantujeme splnenie termínu dodávky časopisu v plnom rozsahu. Počas roka 2024 napr. ak prijímate nových členov budeme prijímať príspevky na vydávanie a distribúciu priebežne.

Formulár obsahuje 3 hárky: Časopis Včelár, Včelařství a Kalendára a zápisník. Údaje o včelárovi je potrebné vyplniť v každom hárku zvlášť.

Žiadame predsedov a tajomníkov ZO SZV, KČ SZV, aby skontrolovali adresy trvalého bydliska resp. adresy, kam chcú, aby časopis bol zasielaný.

INDIVIDUÁLNE OBJEDNÁVKY

Záujemcovia zašlú objednávkový formulár (príloha č.2) na e-mail sekretariat@vcelari.sk

 

Časopis Včelár tlačíme podľa počtu prijatých objednávok, prvé číslo už v decembri, preto predplatné na celý rok prijímame v novembri.

Na elektronickej verzii časopisu Včelár sa v súčasnosti pracuje, o dostupnosti Vás budeme informovať formou obežníka.

Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

 Prílohy:

  1. Formulár pre ZO SZV a KČ SZV
  2. Individuálne objednávky

 

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č. 12/2023 – k vydávaniu a distribúcie časopisu Včelár 2024

Related Posts