Home Articles posted by sekretariat (Page 2)
Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 10/2018 – Usmernenie pre asistentov úradných veterinárnych lekárov pri vykonávaní prehliadok včelstiev na varroázu

Vážené včelárky, vážení včelári, dávam Vám do pozornosti Usmernenie pre asistentov úradných veterinárnych lekárov pri vykonávaní prehliadok včelstiev na varroázu. Skontrolované a podpísané prílohy č. 25 AÚVL a prílohu č. 26. súhrn za ZO je potrebné zaslať do 20.12.2018 na sekretariát Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. S pozdravom Sekretariát SZV Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 8/2018 – Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Vážené včelárky, vážení včelári, dávam Vám do pozornosti Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť na rok 2018. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 5/2018 – Objednávky publikácií

Vážené včelárky, vážení včelári, na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka). Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov a číslo ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt. Úhrady za publikácie zasielajte na účet SZV – IBAN: SK 78 Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Výstavy a súťaže

Obežník SZV č. 4/2018 – Súťaž o najlepší slovenský med Agrokomplex 2018

Vážené včelárky, vážení včelári, blíži sa termín výstavy Agrokomplex 2018, počas ktorej bude prebiehať 13. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. V priloženom obežníku nájdete informácie o prebiehajúcich súťažiach, ako a koľko vzoriek treba odoslať. Objednávku sád pohárov a plomb do základných kategórií je potrebné uskutočniť prostredníctvom Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Výstavy a súťaže

Obežník SZV č.6/2018 Včelárstvo v 21.storočí – nové ohrozenia, výzvy riešenia

Vážené včelárky, vážení včelári, srdečne Vás pozývame na 3. ročník konferencie na Gazdovskom dvore Branovo, Včelárstvo v 21. storočí- nové ohrozenia, výzvy, riešenia, ktorá sa uskutoční 9.6.2018 o 10:00 hod. Čaká Vás deň plný nových informácií, stretnutí a zaujímavého sprievodného programu. Záštitu nad podujatím prijala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ing. Čítať ďalej...
Dotácie Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 3-2018 Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2018/2019 – NEAKTUÁLNE

Vážené včelárky, vážení včelári! Zasielame Vám Obežník SZV č. 3-2018 Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2018/2019. V podpornom roku 2018/2019 bude Slovenský zväz včelárov podávať žiadať o pomoc samostatne v zmysle Nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci na Slovenský zväz včelárov je 10. júna 2018 Termínom uzávierky Čítať ďalej...