Home Articles posted by Slovenský zväz včelárov (Page 2)
Oznamy ŠVPS

Postup pri podozrení na intoxikáciu včiel pesticídmi

Metodika na postup štátnej správy pri podozrení úhynu včelstiev v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo sejby namoreného osiva   1) Ak chovateľ včiel zistí úhyn včelstiev, túto skutočnosť bezodkladne nahlási na vecne a miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) alebo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č.6/2023 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2023/2024 Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 7 písm. d) a e) NV 10/2023 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 24.09.2023. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2023 – k poskytnutiu podpory pre tajomníkov ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci, VV SZV schválil presun finančných prostriedkov v sume 50 000 Eur v §5 NV 10/2023 na náklady spojené s koordináciou a spracovaním dotačných prostriedkov pre ZO SZV ako aj zmluvu na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečného prijímateľa pomoci. Finančné prostriedky budú prerozdelene pre tajomníkov základných organizácií. Výška odmeny za Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ  SZV upravuje termín odovzdania súťažných vzoriek uvedených v obežníku SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023 nasledovne: Odovzdanie súťažných vzoriek med a medovina do 15.8.2023 Odovzdanie Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Inseminácia včelích matiek“ 29.-30.6.2023 Liptovský Hrádok

Kurz je určený pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s  NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. Termín: 29.6. – 30. jún 2023 Miesto: Ústav včelárstva, Dr. Gašperíka 599, Liptovský Hrádok Prihlásiť sa môžete tu: registrácia Počet účastníkov je limitovaný: max 10 osôb Požadované vstupné vzdelanie uchádzača: Čítať ďalej...
Nezaradené

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie” v Bratislave

Slovenský zväz včelárov  v spolupráci s Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov organizuje kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“ Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie” 22.4.2023 v Košiciach,     Kurz je už naplnený 3.6.2023 v Bratislave pripravujeme x.x.2023  v Trenčíne pripravujeme x.x.2023  v Nitre pripravujeme Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári, informujte svojich členov o možnosti naplánovať si čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2023/2024 v termíne do 2.6.2023. Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.3 Žiadateľ Čítať ďalej...
Vyhlášky

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2023

Vážené včelárky, vážení včelári, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP). „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

Slovenský zväz včelárov organizuje pre členov SZV kurz „Chov včelích matiek“. Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s  NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. Kurz „Chov včelích matiek“ je určený pre skúsenejších včelárov, ktorí sa rozhodli odchovať si svoje vlastné včelie matky. Na Čítať ďalej...
Oznamy

Zväzový pohár opäť v predaji

Poháre sú vypredané. Oznamujeme členom SZV, že od apríla 2023 sú k dispozícii poháre na med s logom Slovenského zväzu včelárov a označením Slovenský Med. Balenie medu je jedným z dôležitých marketingových nástrojov pri predaji medu z dvora a propagácie značky Slovenský med. Cena pohára je 0,32€ Odberné miesta: Bratislavský kraj: Kráľová pri Senci - […]Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie” v Bratislave

Slovenský zväz včelárov  v spolupráci s Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov organizuje kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“ Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie” 22.4.2023 v Košiciach,     Kurz je ukončený 3.6.2023 v Bratislave prihlásenie tu x.x.2023  v Trenčíne pripravujeme x.x.2023  v Nitre pripravujeme Čítať ďalej...
Dotácie

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2022 podľa NV 10/2023

Vážení predsedovia, tajomníci, PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 006 345,71 Eur PPA schválila celkovo 14 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev PPA schválila aplikovaný výskum predložený ŠVPÚ v Dolnom Kubíne ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Včelársky a Záhradkársky veľtrh 12.-15.4.2023, Trenčín

Slovenský zväz včelárov pozýva všetkých priaznivcov včelárstva na Včelársky a Záhradkársky veľtrh 12.-15.4.2023 v Trenčíne. Počas výstavy vystúpi hudobná skupina Borovienka, ktorá bude hrať denne od 10:00 – 17:00. V priestore pavilónu č. 7 sa uskutoční degustácia ovocných destilátov v gescii Rádu rytierov destilátov. Návštevníci budú mať možnosť preveriť kvalitu víťazných Čítať ďalej...