Home Archive by category Dotácie

Dotácie

Dotácie

Dotácie 2023/2024 podľa NV 10/2023

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia, pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2023/2024 sa riaďte Obežníkom SZV č. 4/2023 a Usmernením SZV č.2/2023 schváleným VV SZV. POSKYTOVANIE POMOCI A REALIZÁCIA NÁKUPU POMÔCOK: Požiadavky v žiadosti podľa NV  č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2023, resp. od Čítať ďalej...
Dotácie

Opeľovacia činnosť

Dotácia na vyplatenie opeľovacej činnosti sa riadi: Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Obežník SZV č.8_2022 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť Obežník SZV č.20_2022 – Usmernenie k vyplateniu Čítať ďalej...
Dotácie

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2022 podľa NV 10/2023

Vážení predsedovia, tajomníci, PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 006 345,71 Eur PPA schválila celkovo 14 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev PPA schválila aplikovaný výskum predložený ŠVPÚ v Dolnom Kubíne ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v Čítať ďalej...
Dotácie

Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023

NEAKTUÁLNE !! PODPORNÝ ROK BOL UKONČENÝ.   Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia, pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 sa riaďte Obežníkom SZV č. 1/2023 a Usmernením SZV č.1/2023 schváleným VV SZV. NV 10/2023 je platné od 1.1.2023 ako aj všetky prílohy. Podporný rok 2022/2023 je rozdelený nasledovne: Doklady od 01.08.2022 do Čítať ďalej...
Dotácie

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2022/2023

Toto NV 337/2019 je už neaktuálne a bolo nahradené NV 10/2023, ktorá nájdete na Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023   Upozornenie: NV 337/2019 je platné do 31.12.2022 ako aj všetky prílohy. Podporný rok 2022/2023 je rozdelený nasledovne: Doklady od 01.08.2022 do 31.12.2022 sú ralizované podľa NV 337/2019. Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívny členovia, pri Čítať ďalej...
Dotácie

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2021/2022

Vážení predsedovia a tajomníci, Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2021/2022, ktorá je platná od 1.8.2021.Čítať ďalej...
Dotácie Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 32/2020 – Usmernenie k vyplateniu opeľovacej činnosti za rok 2020

Vážení včelári/ včelárky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2020 vo výške 4,00 €  na 1 včelstvo. Výplatné listiny Vám zasielame v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny je potrebné doplniť o podpis včelára preukazujúci prevzatie dotácie. Čítať ďalej...
Dotácie

Oznámenie o krátení požiadaviek jednotlivých prijímateľov pomoci za podporný rok 2019/2020

RZ SZV Trnavský kraj RZ SZV Žilinský kraj SOŠ lesnícka Prešov SVS Jána Čajdu Včeloz OZ ZO SZV Bánovce nad Bebravou ZO SZV Banská Bystrica ZO SZV Banská Bystrica-Kremnička ZO SZV Banská Štiavnica ZO SZV Bardejov ZO SZV Bátovce ZO SZV Belá nad Cirochou ZO SZV Beluša ZO SZV Borský Mikuláš ZO SZV Bošáca ZO […]Čítať ďalej...
Dotácie Oznamy

Nenávratný finančný príspevok pre včelárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej webovej stránke oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba. O nenávratný finančný Čítať ďalej...
Dotácie

Obežník č. 24/2020 Rozhodnutie o vyplatení pomoci PPA pre podporný rok 2019/2020

Vážené včelárky, včelári, priatelia, Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadostí o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020 pre žiadateľa Slovenský zväz včelárov. Na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 138154/2020 Vám bude vyplatená podpora pre podporný rok 2019/2020 v zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. Dňa Čítať ďalej...
Dotácie Legislatíva

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021

Vážení predsedovia a tajomníci, Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021, ktorá je platná od 1.8.2020.Čítať ďalej...
Dotácie Nariadenia vlády Oznamy

Usmernenie SZV č.1_2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Vážení predsedovia a tajomníci, Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva , ktorá je platná od 1.11.2019.Čítať ďalej...
Dotácie

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Vážení predsedovia a tajomníci, Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020, ktorá je platná od 1.11.2019.Čítať ďalej...
Dotácie Legislatíva

!!! Veľmi dobrá správa – 4,00€ dotácia za opeľovanie na 1 včelstvo za rok 2019

!!! Veľmi dobrá správa – 4,00€ dotácia za opeľovanie na 1 včelstvo – plnenie uznesenia z XII. Valného zhromaždenia Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, predsedovia, tajomníci, Oznamujem Vám, že po mimoriadne ťažkých a zložitých rokovaniach sa podarilo vyrokovať vyššiu dotáciu za opeľovanie o 100%. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Čítať ďalej...
Dotácie Nariadenia vlády Oznamy

Nová príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Vážení predsedovia a tajomníci, Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020, ktorá je platná od 1.11.2019.Čítať ďalej...