Home Archive by category Legislatíva

Legislatíva

Dokumenty Dotácie Legislatíva Oznamy PPA

Obežník ZSV č. 1/2017 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 pre podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) doručené rozhodnutie o schválení pomoci na podporný rok 2016/2017, ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 11/2016.

V súčasnom období Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravuje novú Čítať ďalej...

Dotácie Legislatíva Oznamy PPA

Obežník ZSV č. 11/2016 – Informácia o doručení Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie pomoci podľa NV 107/2014 Z. z. na podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2016/2017 v celkovej výške 1 178 846 €, týmto informujeme konečných prijímateľov pomoci, že je možné realizovať a predkladať na refundáciu nákupy a aktivity, ktoré ste mali naplánované v Čítať ďalej...