Home Archive by category Legislatíva

Legislatíva

Dokumenty Dotácie Legislatíva Oznamy PPA

Rozhodnutie o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporný rok 2017/2018

Združenie Slovenská včela prijala formou e-mailu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry rozhodnutie o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018. PPA rozhodla o vyplatení pomoci nasledovne: a) pre opatrenia „technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam“ podľa § 4 nariadenia vlády SR Čítať ďalej...
Legislatíva

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu

Vážené včelárky, vážení včelári, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP). „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Čítať ďalej...
Dokumenty Dotácie Legislatíva Oznamy PPA

Obežník ZSV č. 1/2017 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 pre podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) doručené rozhodnutie o schválení pomoci na podporný rok 2016/2017, ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 11/2016.

V súčasnom období Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravuje novú Čítať ďalej...

Dotácie Legislatíva Oznamy PPA

Obežník ZSV č. 11/2016 – Informácia o doručení Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie pomoci podľa NV 107/2014 Z. z. na podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2016/2017 v celkovej výške 1 178 846 €, týmto informujeme konečných prijímateľov pomoci, že je možné realizovať a predkladať na refundáciu nákupy a aktivity, ktoré ste mali naplánované v Čítať ďalej...