Home Archive by category Nezaradené

Nezaradené

Nezaradené

Ako postupovať pri vyplatení dotácie z NV 135/2017 pri úmrtí včelára

Vážení predsedovia, tajomníci, zasielame Vám informáciu ako postupovať pri vyplatení dotácie z NV 135/2017 pri úmrtí včelára. Ak je včelárovi/včelárke  priznaná dotácia v zmysle NV 135/2017 za podporný rok 2018/2019 (napr. za prehliadky na varroázu) a z dôvodu úmrtia nie je možné dotáciu vyplatiť, je potrebné kontaktovať rodinných príslušníkov, k prevzatiu dotácie. Dotáciu Čítať ďalej...
Nezaradené Oznamy

Výberové konanie na rekonštrukciu prízemnej časti budovy Slovenského zväzu včelárov

Výberové konanie na rekonštrukciu prízemnej časti budovy Slovenského zväzu včelárov Vážení priatelia včelári, SZV začalo výberové konanie na rekonštrukciu prízemnej časti budovy SZV, do ktorej sa môžete zapojiť. Celé znenie si môžte prečítať nižšie.   Vážená firma, dovoľujeme si Vás osloviť k účasti na výberovom konaní rekonštrukcie prízemnej časti budovy Slovenského Čítať ďalej...
Nezaradené

Faktúry

Zverejňovanie faktúr v zmysle Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV prijatej dňa 27.4.2019 s účinnosťou od 15.5.2019. Podľa Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV ods. III, bod 3 SZV nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary Čítať ďalej...
Nezaradené

Letný tábor a letná škola mladých včelárov 2018 – 8. ročník

Naplánujte budúce leto pre vaše deti! Jedinečný 10–dňový včelársky tábor!

Už tradične po siedmy krát vám podávame informáciu o príprave a konaní Letného tábora a letnej školy mladých včelárov 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch:

6. až 15. júla 2018 v SOŠ včelárskej v  Banskej Bystrici. Nástup: v  piatok, 6. 7. 2018.  Ukončenie: v nedeľu, 15. 7. Čítať ďalej...
Nezaradené

Havarijný stav na Sekretariáte SZV, Svrčia 14 Bratislava

Vážení včelári, V budove Slovenského zväzu včelárov došlo k havarijnému stavu. Dňa 21.2.2018 došlo k úniku plynu v kotolni, ktorý sa šíril do celej budovy. Privolaný opravár následne odstavil plyn a skonštatoval, že kotol je poškodený a nefunkčný. Po odstavení kúrenia klesala teplota v budove na 3-5°C. Následne došlo aj k vypadnutiu elektrickej energie, čím Čítať ďalej...
Nezaradené

Tlačová správa úradu EFSA ohľadom neonikotinoidov

Vážení včelári, radi by sme Vás informovali o postupoch v boji proti neonikotinoidom. Úrad EFSA vydal tlačovú správu ohľadom NEONIKOTINOIDOV a riziká pre včely. Podľa dostupných zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, Čítať ďalej...
Nezaradené

Nová Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018

Vážení včelári, včelárky Prosím venujte pozornosť tomto oznamu. Poľnohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila aktualizovanú príručku „“2018“ pre žiadateľa o pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program Čítať ďalej...