Home Archive by category Obežníky SZV

Obežníky SZV

Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022 v kategóriách medovina, včelí vosk, publikácie, fotografie

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, na oficiálnej stránke 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v ostatných kategóriách medovina, včelí vosk, fotografie, publikácie, okrem medu Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2022 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4 Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 3/2022 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2021 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2020.

Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2021 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2020 Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2020 Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2022 USMERNENIE Výkonného výboru SZV k členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2022

Vážení včelári, včelárky. Členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2022 majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2021 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2021. Členské schôdze navrhujeme uskutočniť do 31.7.2022. Žiadame výbory ZO SZV a RZ SZV k maximálnemu prispôsobeniu sa pandemickej situácii vo vlastnom regióne. Ďalej navrhujeme, aby prípravu Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 1/2022 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, dňa 12.01.2022 začína celoslovenský monitoring úhynu včiel, a to odberom meliva a včelích mŕtvoliek z uhynutých včelstiev. Cieľom celoslovenského monitoringu úhynu včiel – 2022 (ďalej len „monitoring“), ktorý je založený na odbere a analýze biologického materiálu z uhynutých včelstiev, je zdokumentovať rozsah Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 18/2021 – k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2022

Ročné predplatné časopisu Včelár ako aj časopis Včelařství a Odborné včelárske preklady je možné objednať len na eshop.vcelari.sk. Hromadné ročné predplatné časopisu Včelár je cenovo zvýhodnené pre členov SZV, ktorí si ho objednávajú v mieste príslušnej ZO SZV alebo KČ SZV cez ich funkcionárov. Včelár (SK) Včelařství (CZ) Odborné včelárske preklady (SK) Hromadné objednávky Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 17/2021 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2022

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva zaplatí členské do výšky jedného včelstva. Členský príspevok na rok 2022 bol schválený VV SZV dňa 15.10.2021. Výška členského príspevku na 1 včelstvo je vo výške 0,78€ podľa počtu včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2021. Podľa smernice […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 16/2021 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2022

Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 20.1.2022. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2022 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 15/2021 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2021/2022

Vážení predsedovia, tajomníci, PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 663 902,83 Eur PPA schválila celkovo 25 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev PPA schválila 3 aplikované výskumy predložené NPPC, ŠVPÚ v Dolnom Kubíne, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske Čítať ďalej...
Kurzy a školenia Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 14/2021 ku kurzom v podpornom roku 2021/2022

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, pripravil akreditované vzdelávacie programy (kurzy) pre členov SZV v podpornom roku 2021/2022. Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy: ,,Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočníkˮ ,,Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“ ,,Chov včelích matiekˮ ,,Inseminácia včelích Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021 Obežníky ZSV

Obežník SZV č. 13/2021 k objednávaniu kalendára, Včelárskeho zápisníka na rok 2022 a zberateľských euromincí

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov ponúka: Stolový kalendár a Včelársky zápisník na rok 2022 Zberateľskú euromincu v hodnote 5,00€ Včelárskych publikácií Objednávky cez https://eshop.vcelari.sk/ ZO SZV/ KČ SZV si môžu hromadne objednávať včelársky kalendár a zápisník na rok 2022 ako aj ostatné knižné publikácie (príloha č. 1). Predsedovia Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník č. 12/2021- k 16. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2021

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 16. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ Objednávku pohárov na med a peľ zaslať do 25.08.2021 Odovzdanie súťažných vzoriek do 17.09.2021 Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 9.10.2021 počas výstavy Jeseň v záhrade na výstavisku Expo Center Trenčín Podmienky Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 11_2021 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. V zmysle Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 10/2021 Usmernenie k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2021/2022 AÚVL na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 30.9.2021. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá na ZO SZV, kde poverená osoba predseda/tajomník […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 9/2021 Usmernenie pre začínajúcich včelárov v podpornom roku 2020/2021 podľa NV 337/2019 Z. z.

Vážení začínajúci včelári. Slovenský zväz včelárov vydáva toto usmernenie pre začínajúcich včelárov ako postupovať pri poskytnutí pomoci (dotácie) na nákup 5 nových včelstiev s plemennou matkou a 5 nových úľových zostáv v podpornom roku 2021/2022 podľa § 9 nariadenia vlády SR č.337/2019 Z. z. Začínajúcim včelárom sa rozumie včelár, ktorý počas včelárskeho roka (aktuálne Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č.8/2021 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2021/2022

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2021/2022 ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu na základe USMERNENIA SZV č.1/2021 podať žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 podľa prílohy č.2 tohto usmernenia. Vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 podľa prílohy č.4 tohto […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 7/2021 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní z príjmov za rok 2020, prijatých v roku 2021

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov za rok 2020 pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 6/2021 – Usmernenie k objednávaniu stromov lipa malolistá

ZO SZV/ KČ SZV a individuálni záujemcovia si môžu objednávať a rezervovať kúpu stromov lipa malolistá (Tilia cordata). Slovenský zväz včelárov ponúka 9 – 10 ročné stromy, výška 4m, váha od 60-80kg. Stromy majú vynikajúce genetické vlastnosti na produkciu peľu, nektáru a tvorbu medovice. Taktiež sú vhodné na stanovištia, na preklenutie bezznáškového obdobia, do radovej […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 5/2021 – k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia SZV, zasielame Vám obežník SZV č. 5/2021 – k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev dňa 15.2.2021 začína celoslovenský monitoring úhynu včelstiev a to odberom meliva a  včelích mŕtvoliek z uhynutých včelstiev. Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického materiálu z Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 4/2021 – k poskytnutiu príspevku z fondu 2% za rok 2019 pre členov SZV

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia SZV, rok 2020 bol pre každého veľmi ťažký, čo sa týkalo aj rozhodnutia vlády SR o predlžení doby podania daňových priznaní a poukázaní 2% z daní z príjmov za rok 2019. Na účet Slovenského zväzu včelárov bola k 5.2.2021 poukázaná sumu vo výške 12 713,81 Eur za rok 2020, […]Čítať ďalej...