Home Archive by category Obežníky SZV

Obežníky SZV

Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2022 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022 Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2021 Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2021 Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári. Na základe nového NV č. 10/2023 Vám zasielame Usmernenie č. 1/2023. Oneskorenie vydania Obežníka a Usmernenia je zapríčinené neskorým vydaním príručky zo strany PPA (príručka nám bola doručená až v piatok 27.1.2023) Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023

Výkonný výbor SZV schválil termín konania XIV. Valného zhromaždenia dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Chateau Gbeľany – Žilinský kraj). V zmysle Stanov SZV majú ZO SZV vykonať členské schôdze a RZ SZV regionálne schôdze pred Valným zhromaždením. Členské schôdze ZO SZV navrhujeme uskutočniť do 28.2.2023. Regionálne zložky uskutočnia schôdze do 31.12.2022. USMERNENIE Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov rozširuje zoznam prednášajúcich odborníkov v zmysle Smernice SZV č. 6/2019. Záujemcovia o zaradenie sa do zoznamu prednášajúcich odborníkov sa môžu prihlásiť v termíne do 16.11.2022. Preskúšanie sa uskutoční dňa 20.11.2022 v Skalici (Hotel Sv. Ludmila, Tehelňa 2595/40). Prednášajúcim odborníkom môže byť Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023

Odvod príspevku do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 31.12.2022. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2023 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023

Odborný Časopis Včelár oslavuje v roku 2023 svoje 100. výročie a pri tejto príležitosti si Slovenský zväz včelárov pre vás pripravil niekoľko noviniek: časopis si môžete predplatiť v papierovej aj v elektronickej forme, časopis bude mať o osem strán viac, a bude v ňom aj obľúbený Včelárik pre mladých včelárov, predplatitelia, ktorí si objednajú ročné predplatné časopisu Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 15/2022 k účtovaniu platieb v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Táto novela ukladá organizáciám nové podmienky zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách, pričom sa zaokrúhli až výsledná cena. novela zákona č. 457/2021 účinná od 01.07.2022 pri účtovaní v hotovosti sa výsledná cena zaokrúhľuje Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva uhradí členský príspevok vo výške jedného včelstva. Výška členského príspevku na 1 včelstvo na rok 2023 je vo výške 0,81€ podľa počtu včelstiev evidovaných v CEHZ ku dňu 30.9.2022. Člen bez včelstva zaplatí členský príspevok do […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 13/2022 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023  (za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022)   Vážení predsedovia, tajomníci, PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 632 384,87 Eur PPA schválila celkovo 27 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 12/2022 k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2022/2023 Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.9. do 16.10.2022. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 11/2022 k stiahnutiu niektorých šarží veterinárnych prípravkov z trhu – Ekopolu, Apiedezu a Bisanaru

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov oznamuje včelárom, že Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra nariadil stiahnutie z trhu veterinárne prípravky určené pre včely na liečbu varroázy: Ekopol, Apidez a Bisanar z dôvodu v nedostatku v kvalite.   Zoznam stiahnutých veterinárnych prípravkov: EKOPOL, schvaľovacie Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 10/2022 – k 17. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2022

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 17. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ Objednávka pohárov na med a peľ do 29.7.2022 Odovzdanie súťažných vzoriek do 7.9.2022 Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.10.2022 počas Konferencie zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve na výstavisku Expo Center Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022 v kategóriách medovina, včelí vosk, publikácie, fotografie

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, na oficiálnej stránke 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v ostatných kategóriách medovina, včelí vosk, fotografie, publikácie, okrem medu (podmienky zapojenia sa do súťaže s medom boli zverejnené v obežníku SZV č. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2022 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4 Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 3/2022 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2021 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2020.

Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2021 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2020 Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2020 Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2022 USMERNENIE Výkonného výboru SZV k členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2022

Vážení včelári, včelárky. Členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2022 majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2021 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2021. Členské schôdze navrhujeme uskutočniť do 31.7.2022. Žiadame výbory ZO SZV a RZ SZV k maximálnemu prispôsobeniu sa pandemickej situácii vo vlastnom regióne. Ďalej navrhujeme, aby prípravu Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 1/2022 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, dňa 12.01.2022 začína celoslovenský monitoring úhynu včiel, a to odberom meliva a včelích mŕtvoliek z uhynutých včelstiev. Cieľom celoslovenského monitoringu úhynu včiel – 2022 (ďalej len „monitoring“), ktorý je založený na odbere a analýze biologického materiálu z uhynutých včelstiev, je zdokumentovať rozsah Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 18/2021 – k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2022

Ročné predplatné časopisu Včelár ako aj časopis Včelařství a Odborné včelárske preklady je možné objednať len na eshop.vcelari.sk. Hromadné ročné predplatné časopisu Včelár je cenovo zvýhodnené pre členov SZV, ktorí si ho objednávajú v mieste príslušnej ZO SZV alebo KČ SZV cez ich funkcionárov. Včelár (SK) Včelařství (CZ) Odborné včelárske preklady (SK) Hromadné objednávky Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 17/2021 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2022

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva zaplatí členské do výšky jedného včelstva. Členský príspevok na rok 2022 bol schválený VV SZV dňa 15.10.2021. Výška členského príspevku na 1 včelstvo je vo výške 0,78€ podľa počtu včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2021. Podľa smernice […]Čítať ďalej...