Home Obežníky SZV Archive by category Obežníky SZV 2017

Obežníky SZV 2017

Obežníky SZV Obežníky SZV 2017

Obežník 12/2017 – Usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatných publikácií

Na sekretariáte SZV si môžete objednať stolový kalendár na rok 2018, Včelársky zápisník na rok 2018 a ďalšie včelárske publikácie a DVD so včelárskou tématikou (zoznam je prílohou obežníka).

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov ZO Čítať ďalej...