Home Archive by category Smernice

Smernice

Smernice

Smernica – 2/2017 Slovenského zväzu včelárov o dispozičnom oprávnení pre nakladanie s majetkom SZV

Dispozičné oprávnenie sa udeľuje zamestnancom SZV formou poverenia, v ostatných prípadoch formou plnomocenstva. Oprávnenie sa uskutočňuje buď na jednotlivé prípady formou uznesenia Výkonného výboru SZV a následne podľa potreby vyhotovením príslušného písomného dokladu (listiny) s podpisom oprávnenej osoby (v mene Výkonného výboru Predseda SZV). Oprávnenie môže byť Čítať ďalej...

Smernice

Smernica o rozpočtových pravidlách SZV

Vážení priatelia včelári, VV SZV prijal Smernicu o rozpočtových pravidlách platnú od 2.12.2017 a ruší smernicu o rozpočtových pravidlách z roku 2013 Cieľom je dosiahnuť maximálnu transparentnosť tvorby rozpočtu a tiež zefektívnenie hospodárenia SZV tým, že budú včas dostupné informácie dôležité pre relevantné zostavenie rozpočtu, čím bude možné zabezpečiť Čítať ďalej...