Home Archive by category Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy Zmluvy 2021

Zmluvy 2021

ZM2021_10_09_Zmluva SZV a NPPC_oplodnovacia stanica_2021_22 ZM2021_10_08_Zmluva o spolupráci pri realizácii kurzov medzi SZV a SOŠ pod Bánošom 2021 ZM2021_10_07_ Darovacia zmluva ZO Hodonín ZM2021_10_06_Zmluva o dielo – Novosadová ZM2021_10_05_Zmluva o dielo – Černáková Čítať ďalej...
Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

Zverejňovanie zmlúv v zmysle Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV prijatej dňa 27.4.2019 s účinnosťou od 15.5.2019. Podľa Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV ods. III, bod 3 SZV nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary Čítať ďalej...
Zmluvy Zmluvy 2019

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv v zmysle Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV prijatej dňa 27.4.2019 s účinnosťou od 15.5.2019. Podľa Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV ods. III, bod 3 SZV nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary Čítať ďalej...