Home Kolektívni členovia SZV

Kolektívni členovia SZV

OZ Včeloz adresa:

 

 

e-mail:

Miroslav Habr

Važina 50/7

922 41 Drahovce

vceloz2013@gmail.com

Stredná odborná škola adresa:

 

 

e-mail:

Pod Bánošom 80

974 11 Banská Bystrica

 

sos@sosbanbb.sk

Mestské lesy Kremnica, s.r.o. adresa:

 

 

e-mail:

Zechenterova 347/2

967 01 Kremnica

 

mslkca@mslkca.sk

Spojená škola adresa:

 

 

e-mail:

SNP 30

900 28 Ivanka pri Dunaji

 

ssivanka@ssivanka.sk

Slovenská apiterapeutická spoločnosť, o.z. adresa:

 

 

e-mail:

Bernolákova 25

909 01 Skalica

 

jurickova@bardata.sk

Včelmed adresa:

 

 

e-mail:

Kružlovská Huta 161

086 04 Kružlov

 

sbujda@gmail.com

Združenie Slovenská včela adresa:

 

Svrčia 14

840 00 Bratislava

Mestské lesy v Bratislave adresa:

 

 

e-mail:

Cesta Mládeže 4

831 01 Bratislava

 

info@mlba.sk

Včelco, s.r.o. adresa:

 

 

e-mail:

Továrenská 10A

919 04 Smolenice

 

info@vcelco.sk

Slovenské vína, s.r.o. adresa:

 

 

e-mail:

Šancová 100

831 04 Bratislava

 

slovenskevinecko@gmail.com