Home Členovia SZV

Členovia SZV

OZ Včeloz štatutárny zástupca: Miroslav Habr
    Važina 50/7
    922 41 Drahovce
  e-mail vceloz2013@gmail.com
     
     
Stedná odborná škola adresa Stredná odborná škola
    Pod Bánošom 80
    974 11 Banská Bystrica
  e-mail sos@sosbanbb.sk
     
     
Združenie Slovenská včela
adresa
Združenie Slovenská včela
    Svrčia 14
    840 00 Bratislava
  e-mail
sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk