Home Najbližšie akcie ZO SZV Stupava

Najbližšie akcie ZO SZV Stupava

ZO SZV v Stupave v spolupráci s RZ Bratislavského kraja usporiada dvojdňový kurz medového pečiva v piatok 23.09.2011 od 17.00 do 21.00 hodiny a v sobotu 24.09.2011 od 8.00 do 16.00 hodiny v priestoroch MKIC Stupava (mapka v prílohe). Kurz je určený všetkým záujemcom (aj nevčelárom) o pečenie a zdobenie medovníkov.

Príloha: Kurz medového pečiva 2011.pdf (213.2 KB)

ZO SZV v Stupave uskutoční kurz ošetrovania včelstiev aerosólom v sobotu 22.10.2011 v priestoroch MKIC Stupava v čase od 8.30 do 16.00 (mapka v prílohe).

Príloha: Kurz ošetrenie včelsteiv aerosólom 2011.pdf (195.29 KB)