Home Obežník č. 12/2011 – Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory – II. termín

Obežník č. 12/2011 – Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory – II. termín

Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2011 do 10.8.2011, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2010/2011 predkladali do 15.8.2011 na S-SZV. Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte pokyny metodického pokynu vydaného PPA vo februári 2010, obežníka č.3/2011, vrátane tohto obežníka.
V druhom výplatnom termíne je možné postúpiť na preplatenie len opatrenia, ktoré boli vykonané po 1.5.2011, resp. účtovné doklady s dátumom zdaniteľného plnenia po tomto dátume.

Príloha:Obežník_12_2011.doc (47 KB)
Obežník_12_2011.pdf (194.96 KB)