Home Prihláška – Letný tábor a letná škola mladých včelárov 2018 – 8. ročník