Home Posts tagged obezniky zsv
Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Obežník ZSV č. 2/2018 – Žiadosť o zaslanie pripomienok k tvorbe nového NP stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022

Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka, z dôvodu blížiacej sa tvorby nového Národnému programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“) pre roky 2019/2020 - 2021/2022 Vás žiadam o vypracovanie a prerokovanie návrhov a pripomienok, ktoré budú použité Čítať ďalej...
Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018

Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní podmienky stanovené v NV 135/2017, Príručke PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 (ďalej len „Príručka PPA“) a v tomto usmernení.

Je Čítať ďalej...