Home Transparentné účty SZV

Transparentné účty SZV

Vážené priateľky včelárky, vážení priatelia včelári!

V zmysle uznesenia z XII. Valného zhromaždenia SZV boli zriadené TRANSPARENTNÉ ÚČETY SZV, ktoré sú vedené vo FIOBANKE.

Žiadame všetkých zástupcov základných organizácii, členov SZV, kolektívnych členov aby pri platbe používali iba nové bankové účty, a pri platbe uvádzali meno odosielateľa(ZO, KČ, člen) a účel platby !!!

 

Bankové účtu SZV vedené vo VÚB banke budú z účtovného hľadiska zrušené k 31.12.2019, prípadne po ukončení prebiehajúcich projektov.

 

Všetky pohyby s Vašimi peniazmi môžete sledovať na transparentných účtoch kliknutím na nasledujúci odkaz: 

Hlavný účet SZV – https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2001665273

SK3583300000002001665273, BIC FIOZSKBAXXX

(hlavný účet SZV slúži na všetky platy ako platby členského, nákup publikácii, časopisu, vyznamenaní, úhrada faktúr, a zároveň všetky výdavky SZV).

 

Dotačný účet SZV – https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291

IBAN SK6983300000002301665291, BIC FIOZSKBAXXX

(dotačný účet SZV slúži na príjem finančných prostriedkov z Národného programu, Opeľovacej činnosti a výdaj finančných prostriedkov žiadateľom t.j. Základným organizáciám, organizačným zložkám, kolektívnym členom)

 

Svojpomocný fond SZV – https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2501665288

IBAN SK4483300000002501665288, BIC FIOZSKBAXXX

(účet svojpomocný fond bude naďalej slúžiť v zmysle stanov SZV, štatútu SF a smernice SF)

 

Účet SZV – https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2601665293

IBAN SK5083300000002601665293

(účet SZV – projekty SZV)

 

S úctou k Vám

predseda SZV Ing. Milan Rusnák