Home Ukážkové včelnice

Ukážkové včelnice

Ukážkové včelnice:
1. Želiezovce – Ing. Tibor Jókay, Mikulská 75,
2. Hybe – Martin Piovarči, Hybe 738,
3. Kráľová pri Senci – Včelárska paseka, Slovenský zväz včelárov
4. Bratislava – Mestská včelnica, Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14,
5. Michalovce – Miroslav Kozma,
.
Ekologické včelnice:

1. Veľká Lehota – Mgr. Martin Garaj, PhD.,

Školské včelnice:
1. Banská Bystrica – Stredná odborná škola, Pod Bánošom
2. Prešov – Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15,
3. Prešov – SOŠ lesnícka Prešov, Kollárova 10,
4. Piešťany – SOŠ záhradnícka Piešťany, Brezová 2,
5. Levice – SOŠ Levice, Na lúkach 18,
6. Košice – SOŠ veterinárna Košice, Námestie mladých poľnohospodárov 2,
7. Ivanka pri Dunaji – SOŠ Ivanka pri Dunaji, ul. SNP 30,