Tlačové správy

Včelári: OĽANO pracuje na zániku slovenského včelárstva

Včelári: OĽANO pracuje na zániku slovenského včelárstva Bratislava 8. februára 2022 – Drastické obmedzenie včelárstva, ktoré pripravujú poslanci hnutia OĽANO v rámci zákona o ochrane zvierat, spôsobí historický nedostatok medu pre slovenských spotrebiteľov a zvýši dovoz nekvalitného, sfalšovaného medu na Slovensko. Poškodí tiež opeľovaciu činnosť včiel a tým Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Súťaž – MEDOVINKA ROKA 2022

Vážení včelári, včelárky a výrobcovia medoviny. Slovenský zväz včelárov si organizuje VIII. ročník súťaže MEDOVINKA ROKA  2022. Súťaž Medovinka roka je určená pre každého výrobcu vlastnej medoviny. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci aj zahraniční producenti medoviny, ktorí spĺňajú požiadavky štatútu súťaže. Pre výhercov sú pripravené hodnotné ceny a upomienkové predmety. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 1/2022 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, dňa 12.01.2022 začína celoslovenský monitoring úhynu včiel, a to odberom meliva a včelích mŕtvoliek z uhynutých včelstiev. Cieľom celoslovenského monitoringu úhynu včiel – 2022 (ďalej len „monitoring“), ktorý je založený na odbere a analýze biologického materiálu z uhynutých včelstiev, je zdokumentovať rozsah Čítať ďalej...
Oznamy

Vianočné sviatky 2021 – oznam Sekretariát SZV

Vážení predsedovia, tajomníci a priatelia včelári. V mene Sekretariátu SZV Vám prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov. Želáme Vám, aby sa Vám splnili všetky priania a očakávania. Do nového roku Vám prajeme hlavne pevné zdravie a úspešný včelársky rok.   Zároveň Vám oznamujeme, že Sekretariát SZV, Svrčia 14, Bratislava bude z dôvodu čerpania dovoleniek od Čítať ďalej...
Časopis Včelár

ČASOPIS VČELÁR 2022 V NOVOM ŠATE!

Všetkých predplatiteľov odborného časopisu SZV Včelár čakajú v novom roku veľké novinky. Pripravili sme pre vás kompletne vynovený časopis. A to nielen po grafickej, ale aj obsahovej stránke. Na predplatiteľov Včelára čaká viac praktických, vedeckých a zaujímavých informácií zo sveta včelárstva. Rady do praxe, prehľady cien, či štátnych podpôr zo strany štátu. Prečítať si Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 18/2021 – k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2022

Ročné predplatné časopisu Včelár ako aj časopis Včelařství a Odborné včelárske preklady je možné objednať len na eshop.vcelari.sk. Hromadné ročné predplatné časopisu Včelár je cenovo zvýhodnené pre členov SZV, ktorí si ho objednávajú v mieste príslušnej ZO SZV alebo KČ SZV cez ich funkcionárov. Včelár (SK) Včelařství (CZ) Odborné včelárske preklady (SK) Hromadné objednávky Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 17/2021 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2022

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva zaplatí členské do výšky jedného včelstva. Členský príspevok na rok 2022 bol schválený VV SZV dňa 15.10.2021. Výška členského príspevku na 1 včelstvo je vo výške 0,78€ podľa počtu včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2021. Podľa smernice […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 16/2021 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 20.1.2022. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2022 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz ošetrovania včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom – prihlásenie

Vážení včelári a včelárky. Slovenský zväz včelárov v spolupráci s SOŠ Banská Bystrica pripravil akreditované vzdelávacie programy (kurzy) pre členov SZV v podpornom roku 2021/2022. Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy: 30.10.2021 – Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom (preškolenie) Prihláška na kurz 1 20.11.2021 – Ošetrovanie včelstiev proti varroáze Čítať ďalej...
Nezaradené Oznamy

Rozhodnutie PPA o vyplatení pomoci pre podporný rok 2020/2021

Vážené včelárky, včelári, priatelia, Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci za podporný rok 2020/2021 pre žiadateľa Slovenský zväz včelárov. Na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 137479/2021 Vám bude vyplatená podpora pre podporný rok 2020/2021 v zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. Dňa Čítať ďalej...
Tlačové správy

TLAČOVÁ  SPRÁVA – Včelári vítajú pomoc agrorezortu presahujúcu 1,4 milióna eur

TLAČOVÁ  SPRÁVA Včelári vítajú pomoc agrorezortu presahujúcu 1,4 milióna eur PPA schválila Slovenskému zväzu včelárov podporu vo výške 1,406 mil. eur Prostriedky budú využité na vzdelávanie, ochranu a podporu zdravia včiel i výskum Presné informácie pre spotrebiteľov o pôvode medu sú kľúčové pre zdravie Bratislava 15. októbra 2021 – Slovenský zväz včelárov (SZV) privítal Čítať ďalej...
Nezaradené Oznamy

Poďakovanie AÚVL

Vážení Asistenti úradného veterinárneho lekára (AÚVL), chcel by som sa Vám v mene Slovenského zväzu včelárov úprimne poďakovať za vykonanie klinických prehliadok včelstiev podľa NV 337/2019 Z. z. v stanovenom termíne od 1.8. do 30.9.2021. Vašou prácou významne prispievate k ozdravovaniu chovu včelstiev, k zlepšeniu ich zdravotného stavu, poradenstvu a znižovaniu ohnísk  Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výsledky 16. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, peľ, včelí vosk, kozmetiku a etikety 2021

Vážení včelári a včelárky, zasielame Vám výsledky 16. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ 2021. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať dňa 9.10.2021 o 10,20 hod. v Expo Center Trenčín. Výhercom BLAHOŽELÁME! Výsledky 16. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ 2021 MED Kategória – MEDOVICOVÝ Štefan Danko – ZO SZV Spišská […]Čítať ďalej...