Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník č. 12/2021- k 16. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2021

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 16. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ Objednávku pohárov na med a peľ zaslať do 25.08.2021 Odovzdanie súťažných vzoriek do 17.09.2021 Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa Čítať ďalej...
Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 11_2021 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. V zmysle Čítať ďalej...
Oznamy Výstavy a súťaže

Včelárska nedeľa na Včelnici Povina – 1.8.2021

Vážení včelári a včelárky, Základná  organizácia  SZV  Kysucké  Nové  Mesto vás pozýva na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční 01.08.2021 o 09:00 hod.                                na Včelnici Povina. Program: Odborná prednáška        –       Dušan Dedinský, Ladislav Balvan Odborná prednáška  […]Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky. Téma: Nariadenie vlády 337/2019 Z. z., prehliadka včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) v podpornom roku 2021/2022

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov, určenú pre AÚVL, predsedov a tajomníkov. Prednáška bude zameraná na Nariadenie vlády 337/2019 Z. z., prehliadka včelstiev podľa: § 6 písm. d) prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti a § 6 písm. e) prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti v podpornom roku 2021/2022. Termíny Čítať ďalej...
Oznamy

Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a Slovenský zväz včelárov podpísali 30. júna 2021 memorandum o spolupráci v oblasti výskumu medu. Účelom memoranda je dosiahnutie spolupráce v oblasti výskumu medu, a to charakterizovaním nových kvalitatívnych parametrov medu, ako aj optimalizáciou technologických spôsobov spracovania medu so zameraním na zvyšovanie Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 10/2021 Usmernenie k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2021/2022 AÚVL na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 30.9.2021. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá na ZO SZV, kde poverená osoba predseda/tajomník […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 9/2021 Usmernenie pre začínajúcich včelárov v podpornom roku 2020/2021 podľa NV 337/2019 Z. z.

Vážení začínajúci včelári. Slovenský zväz včelárov vydáva toto usmernenie pre začínajúcich včelárov ako postupovať pri poskytnutí pomoci (dotácie) na nákup 5 nových včelstiev s plemennou matkou a 5 nových úľových zostáv v podpornom roku 2021/2022 podľa § 9 nariadenia vlády SR č.337/2019 Z. z. Začínajúcim včelárom sa rozumie včelár, ktorý počas včelárskeho roka (aktuálne Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výsledky 7. ročníka súťaže Medovinka roka 2021

Priatelia medoviny ! Zasielam Vám výsledky súťaže Medovinka roka 2021. Gratulujem víťazom a všetkým, ktorí sa zúčastnili VII. ročníka Medovinka Roka 2021 Do súťaže bolo prihlásených 83 vzoriek medoviny od 45 výrobcov. (4 vzorky nesplnili podmienky štatútu a 1 vzorka bola vyradená degustačnou komisiou ) Šampión súťaže: Róbert Hustý, jr., Slovenská Nová Ves, vzorka č.41, Čítať ďalej...
Oznamy

Súťaže VČELÁRSKEJ NEDELE Múzea Liptovskej dediny Pribylina

Vážení včelári a včelárky. Liptovské múzeum a Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov Žilina poriadajú súťaže Včelárskej nedele: Výtvarná súťaž – do súťaže sa môžu zapojiť deti podľa nasledovných kategórií: kategória – materská škola kategória – základná škola 1. stupeň  kategória – základná škola 2. stupeň Technika prevedenia prác je voľná so Čítať ďalej...
Oznamy

Členské preukazy SZV

Vážení včelári, včelárky. V týchto dňoch zasielame predsedom ZO SZV nové Členské preukazy SZV pre všetkých členov SZV spolu s príbalovým letákom s pokynmi na digitalizáciu preukazu na www.clenskevyhody.sk/vcelari Digitalizáciu nového členského preukazu vykonajte až po jeho obdržaní. V prípade akýchkoľvek dotazov a doplňujúcich informácií nás kontaktujte na e-mail Čítať ďalej...
Oznamy

Správa o pokroku pri vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače.

Vážení včelári, včelárky. informujeme Vás, že dňa 27. mája 2021 zverejnila Európska komisia Správu o pokroku pri vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače. Uvedená iniciatíva EÚ pre opeľovače bola prijatá Európskou komisiou ešte v roku 2018. Opeľovače sú rozhodujúcim faktorom pre fungovanie ekosystémov, našu potravinovú bezpečnosť, lieky a náš blahobyt. Jeden Čítať ďalej...
Vyhlášky

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2021

Vážené včelárky, vážení včelári, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu. „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Čítať ďalej...
Tlačové správy

Svetový deň včiel má uhorské korene. Slovenskí včelári hovoria, že pomôcť opeľovačom môže úplne každý

Svetový deň včiel má uhorské korene. Slovenskí včelári hovoria, že pomôcť opeľovačom môže úplne každý. Slovenský zväz včelárov edukuje deti i mládež o význame opeľovačov Pomôcť včelám, čmeliakom, či včelám samotárkam vie každý a jednoducho Príprava legislatívy zo strany štátu začína spôsobovať včelárom problémy Bratislava 19. mája 2021 – Svetový deň včiel je neoddeliteľne Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

MEDOVINKA ROKA 2021 – Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci 26.6.2021

Vážení včelári, Slovenský zväz včelárov si Vás dovoľuje pozvať na VII. ročník súťaže Medovinka roka 2021, ktorá sa uskutoční 26.6.2021 o 10,00 hod. na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Pôvodne plánovaná súťaž koncom februára bola presunutá z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie. Túto súťaž netreba zvlášť predstavovať, teší sa priazni výrobcov medoviny, včelárov Čítať ďalej...
Oznamy

Výsledky 15. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, peľ, včelí vosk, kozmetiku, etikety 2020

Vážení včelári a včelárky, radi by sme Vás informovali o výsledkoch 15. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ 2020. Vyhodnotenie súťaže sa pôvodne malo konať 28.3.2021, avšak z dôvodu zrušenia všetkých spoločenských podujatí v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa čakalo na zlepšenie pandemickej situácie. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať dňa Čítať ďalej...